5 tháng vốn FDI đăng ký giảm 30,8%, vốn thực hiện tăng 9,8%
Ngày nhập : 29/05/2018 13:50
Tính chung vốn đăng ký cấp mới và vốn tăng thêm, trong 5 tháng đâu năm cả nước đã thu hút được 7.150,1 triệu USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), giảm 30,8% so với cùng kỳ năm 2017; tuy nhiên vốn thực hiện ước tính đạt 6,75 tỷ USD, tăng 9,8%.
 
 
Cụ thể, theo Tổng cục Thống kê, tính từ đầu năm đến thời điểm 20/5/2018, cả nước có 1.076 dự án FDI được cấp phép mới với số vốn đăng ký đạt 4.657,4 triệu USD, tăng 14,6% về số dự án, song giảm 16,8% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2017.

Bên cạnh đó, có 393 lượt dự án đã cấp phép từ các năm trước đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư với số vốn tăng thêm đạt 2.492,7 triệu USD, giảm 47,4% so với cùng kỳ năm trước.

Như vậy, tổng số vốn đăng ký cấp mới và vốn tăng thêm trong 5 tháng đạt 7.150,1 triệu USD, giảm 30,8% so với cùng kỳ năm 2017.

Tuy nhiên vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện 5 tháng đầu năm ước tính đạt 6,75 tỷ USD, tăng 9,8% so với cùng kỳ năm 2017.

Bên cạnh đó, trong 5 tháng năm 2018 còn có 2.341 lượt góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài với tổng giá trị góp vốn là 2,75 tỷ USD, tăng 53,5% so với cùng kỳ năm 2017.

Trong đó có 1.117 lượt góp vốn, mua cổ phần làm tăng vốn điều lệ của doanh nghiệp với giá trị vốn góp là 1,58 tỷ USD và 1.224 lượt nhà đầu tư nước ngoài mua lại cổ phần trong nước mà không làm tăng vốn điều lệ với giá trị 1,17 tỷ USD.

Trong 5 tháng qua, công nghiệp chế biến, chế tạo vẫn là lĩnh vực thu hút vốn FDI lớn nhất với số vốn đăng ký của các dự án được cấp phép mới đạt 2.289,8 triệu USD, chiếm 49,1% tổng vốn đăng ký cấp mới; đứng thứ 2 là sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí đạt 898,2 triệu USD; hoạt động kinh doanh bất động sản đứng thứ 3 với 623,3 triệu USD.

Nếu tính cả vốn đăng ký bổ sung của các dự án đã cấp phép từ các năm trước thì công nghiệp chế biến, chế tạo vẫn đang dẫn đầu về thu hút vốn FDI với 4.452,3 triệu USD, chiếm 62,3% tổng vốn đăng ký; đứng thứ 2 là lĩnh vực sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí với 898,2 triệu USD; hoạt động kinh doanh bất động sản đứng thứ 3 với 806,5 triệu USD.

Trong 5 tháng đầu năm, có 43 tỉnh, thành phố có dự án FDI được cấp phép mới. Trong đó TP.HCM hiện đang dẫn đầu với 540,9 triệu USD; tiếp đến là Hà Nội 525,6 triệu USD, chiếm 11,3%; Bình Dương 403,8 triệu USD, chiếm 8,7%; Đồng Nai 373,6 triệu USD, chiếm 8%...

Trong số 50 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án FDI được cấp phép mới tại Việt Nam trong 5 tháng năm nay, Hàn Quốc là nhà đầu tư lớn nhất với 1.019,5 triệu USD; tiếp đến là Nhật Bản với 904,8 triệu USD; Thái Lan 536,2 triệu USD.

Về đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài, Tổng cục Thống kê cho biết, trong 5 tháng năm nay bên cạnh 48 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài với tổng vốn đầu tư của phía Việt Nam là 144,7 triệu USD, còn có 14 dự án điều chỉnh vốn với số vốn tăng thêm là 40 triệu USD. Tính chung tổng vốn đầu tư Việt Nam ra nước ngoài (vốn cấp mới và tăng thêm) 5 tháng đầu năm 2018 đạt 184,7 triệu USD.

Trong đó lĩnh vực tài chính, ngân hàng đạt 105,8 triệu USD, chiếm 57,3% tổng vốn đầu tư; công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 25,4 triệu USD; lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt 21 triệu USD.

Trong 5 tháng có 24 quốc gia, vùng lãnh thổ nhận đầu tư của Việt Nam, trong đó dẫn đầu là Lào chiếm 43,4% tổng vốn đầu tư; Cam-pu-chia chiếm 17,5%; Cu-ba chiếm 10,8%.

(Theo Thời Báo Ngân Hàng)
 

NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG

Giải Pháp Tài Chính Thông Minh