Nghiên cứu các giải pháp hỗ trợ đủ mạnh đối với người dân, doanh nghiệp
Ngày nhập : 20/08/2020 15:47
 
Thủ tướng chủ trì phiên họp Thường trực Chính phủ

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung nghiên cứu các giải pháp hỗ trợ kịp thời, đủ mạnh đối với người dân, doanh nghiệp đang gặp khó khăn hiện nay.

Ngày 19/8/2020, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về những nội dung chủ yếu của dự thảo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước 2021, dự thảo Kế hoạch tài chính-ngân sách nhà nước 2021-2023, dự thảo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025.

Thủ tướng nhấn mạnh, tinh thần phải bảo đảm các cân đối lớn, sự phát triển của nền kinh tế, không bị đứt gãy trong bối cảnh ảnh hưởng của COVID-19, bảo đảm sự tăng trưởng cần thiết để giải quyết việc làm, bảo đảm đời sống nhân dân.

Theo đó, nhiệm vụ đặt ra là phải có giải pháp, đối sách rõ ràng, hiệu quả, khả thi để giảm thiểu thiệt hại do dịch bệnh gây ra, phục hồi phát triển kinh tế, sản xuất kinh doanh, kể cả trong ngắn hạn 2021, trong trung hạn 2021-2025.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, các địa phương tập trung nghiên cứu các giải pháp hỗ trợ kịp thời, đủ mạnh đối với người dân, doanh nghiệp đang gặp khó khăn hiện nay. Trong đó, thực hiện tốt hơn nữa chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ linh hoạt, mạnh mẽ, đặc biệt là chính sách tài khóa mở rộng với mức độ hợp lý để hỗ trợ kích thích tổng cầu, tạo việc làm, thu nhập và thúc đẩy tăng trưởng trong khi vẫn duy trì ổn định kinh tế vĩ mô.

Đối với phương án dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021, thậm chí cả 2021-2025 nếu dịch COVID-19 kéo dài phải tính đến các yêu cầu khoan thư sức dân, tiếp tục thực hiện chính sách giãn, hoãn, miễn giảm các loại thuế phí.

Đồng thời, có chính sách an sinh xã hội trong dự toán thu chi ngân sách nhà nước 2021, đặc biệt là người lao động thiếu việc làm, lao động khu vực phi chính thức, hỗ trợ đào tạo nghề, nâng cao tay nghề tận dụng sự thay đổi của chuỗi cung ứng. Tiếp tục hỗ trợ một số lĩnh vực gặp nhiều khó khăn như vận tải, du lịch, dệt may, y tế, giáo dục…

(Nguồn: Tạp chí Tài chính)
 
 

NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG

Giải Pháp Tài Chính Thông Minh