THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TẠI TỈNH CÀ MAU (LẦN 1)
Ngày nhập : 23/05/2019 15:11
- Tổ chức đấu giá là : Công ty Đấu giá Hợp Danh Cà Mau.

- Đơn vị có tài sản đấu giá : Chi cục Thi hành án huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau.

- Tài Sản Đấu giá : Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BG 296676, số vào sổ CT 000007, thửa số 130, tờ bản đồ số 17, địa chỉ Ấp Trùm Thuật, xã Khánh Hải, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà mau. do Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh Cà Mau cấp ngày 18/01/2012, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh Cà Mau cấp bổ sung quyền sở hữu ngày 22/08/2013. Diện tích 4.250,4 m2 (theo đo đạt thực tế tại thời điểm kê biên); Mục đích sử dụng: Đất cơ sở sản xuất kinh doanh; Nguồn gốc: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất; Thời hạn sử dụng đến 20/11/2058, chủ sở hữu là Công ty TNHH Một thành viên Thủy Sản Tư Thao.

Công trình xây dựng gắn liền trên đất gồm: Nhà xưởng chế biến diện tích xây dựng 2.056 m2; nhà để máy phát điện: diện tích 44,53 m2 (Công trình nằm ngoài quyền sử dụng đất); Nhà xưởng sấy bao che kho lạnh 264,6 m2; Kho bao bì 109,8 m2; Nhà thu mua chế biến 175,9 m2 ( Một phần công trình nằm ngoài quyền sử dụng đất); Sân bê tông 1.135 m2.

Máy móc thiết bị chế biến thủy sản (đã qua sử dụng): Máy phát điện công suất 150 KVA; Kho lạnh 100 tấn: 01 kệ thống; Hệ thống trạm biến áp và hệ thống chiếu sáng: 01 hệ thống; Máy rã đông BLOCK: 01 cái; Máy mạ băng BLOCK: 01 cái; Bồn quay tăng trọng; 02 cái; Thùng rửa tôm tròn: 03 cái; Xe thùng: 02 cái; Xe đẩy bàn cấp đông: 02 cái;

- Giá khởi điểm tài sản đấu giá (Lần 1) : 22.446.101.000 đồng (Hai mươi hai tỷ bốn trăm bốn mươi sáu triệu một trăm lẻ một ngàn đồng).

- Tiền đặt trước : 10% giá khởi điểm tương đương 2.244.610.100 (Hai tỷ hai trăm bốn mươi bốn triệu sáu trăm mười ngàn một trăm đồng).

- Thời gian bán, tiếp nhận hồ sơ : Từ ngày ra thông báo, niêm yết đến 17h, ngày 17/06/2019.

- Thời gian tổ chức đấu giá : lúc 9h, ngày 20/6/2019

- Địa điểm bán, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và tổ chức đấu giá : tại trụ sở Công ty Đấu Giá Hợp Danh Cà Mau; Địa chỉ: số 02, đường Nguyễn Du, Phường 5, TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau. Điện thoại: 02903 829939.

* Điều kiện, cánh thức tham gia đấu giá : Cá nhân, tổ chức tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và đặt tiền trước cho Công ty Đấu Giá Hợp Danh Cà Mau theo quy định của luật đấu giá tài sản.

* Người tham gia đấu giá phải tuân thủ các điều kiện sau :

- Có đơn đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ (Theo mẫu có trong hồ sơ)

- Đối với cá nhân tham gia đấu giá phải có giấy chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu gia đình (Bản sao có chứng thực hoặc bản chính để đối chiếu)

- Đối với tổ chức, Doanh nghiệp phải có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, chứng minh nhân dân người đại diện theo pháp luật.

- Trong trường hợp là người được ủy quyền phải có ủy quyền hợp pháp.

- Cam kết thực hiện đầy đủ những quy định của pháp luật về đấu giá và quy chế của Công ty Đấu Giá Hợp Danh Cà Mau.

- Nộp hồ sơ đấu giá đúng thời gian quy định.

- Nộp đủ tiền đặt trước đúng thời gian quy định.
 
 

NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG

Giải Pháp Tài Chính Thông Minh