THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TẠI TỈNH LONG AN
Ngày nhập : 04/05/2020 16:13
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương đã thuê Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam Á tổ chức bán đấu giá tài sản thế chấp để thu hồi nợ vay với chi tiết như sau :

1. Tài sản bán đấu giá :
 

2. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá : 138.382.124.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm ba mươi tám tỷ ba trăm tám mươi hai triệu một trăm hai mươi bốn ngàn đồng).

3. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá : Vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 14 tháng 05 năm 2020 tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam Á; Địa chỉ: Tầng 1 số 171 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

Chi tiết xin liên hệ Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam Á; Địa chỉ: Tầng 1 số 171 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh, điện thoại: 0903750388 hoặc Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương, Địa chỉ số: 2C Phó Đức Chính, P.Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM, điện thoại: 028 39143183 (162) hoặc 0909238789 (Anh Hải).
 
 

NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG

Giải Pháp Tài Chính Thông Minh