THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TẠI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Ngày nhập : 02/07/2019 16:25
Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị tổ chức đấu giá tài sản thu hồi nợ như sau :

1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 129, tờ bản đồ số 21 tại địa chỉ 59 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Giá khởi điểm bán đấu giá : 116.314.750.845 đồng, Bằng chữ: Một trăm mười sáu tỷ ba trăm mười bốn triệu bảy trăm năm mươi ngàn tám trăm bốn mươi lăm đồng.

- Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá : Vào 08 giờ 00 ngày 08 tháng 07 năm 2019 tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị; Địa chỉ: 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 118, tờ bản đồ số 27, địa chỉ thôn Ngọc Anh, xã Phú Thượng, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Giá khởi điểm bán đấu giá: 8.886.679.000 đồng, Bằng chữ: Tám tỷ tám trăm tám mươi sáu triệu sáu trăm bảy mươi chín ngàn đồng.

- Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá : Vào 10 giờ 00 ngày 08 tháng 07 năm 2019 tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị; Địa chỉ: 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

3. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 226, tờ bản đồ số 45, tại địa chỉ Thượng 1, phường Thủy Xuân, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Giá khởi điểm bán đấu giá: 8.772.534.251 đồng, Bằng chữ: Tám tỷ bảy trăm bảy mươi hai triệu năm trăm ba mươi bốn ngàn hai trăm năm mươi mốt đồng

- Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá : Vào 14 giờ 00 ngày 08 tháng 07 năm 2019 tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị; Địa chỉ: 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

4. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất tại thửa đất số 185, tờ bản đồ số 36, địa chỉ KQH Kiểm Huệ, phường Xuân Phú, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Giá khởi điểm bán đấu giá: 47.220.074.801 đồng, Bằng chữ: Bốn mươi bảy tỷ hai trăm hai mươi triệu không trăm bảy mươi bốn ngàn tám trăm lẻ một đồng

- Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá : Vào 08 giờ 00 ngày 09 tháng 07 năm 2019 tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị; Địa chỉ: 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

5. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất thửa đất số 53 (lô 17), tờ bản đồ số 10 tại địa chỉ 10/1 Lê Hồng Phong, phường Phú Nhuận, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

- Giá khởi điểm bán đấu giá : 11.194.904.109 đồng, Bằng chữ: Mười một tỷ một trăm chín mươi bốn triệu chín trăm lẻ bốn ngàn một trăm lẻ chín đồng

- Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá : Vào 09 giờ 00 ngày 09 tháng 07 năm 2019 tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị; Địa chỉ: 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

6. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 54 (lô 18), tờ bản đồ số : 10, tại địa chỉ 10/2 Lê Hồng Phong, phường Phú Nhuận, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Giá khởi điểm bán đấu giá : 11.205.465.662 đồng, Bằng chữ: Mười một tỷ hai trăm lẻ năm triệu bốn trăm sáu mươi lăm ngàn sáu trăm sáu mươi hai đồng.

- Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá : Vào 10 giờ 00 ngày 09 tháng 07 năm 2019 tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị; Địa chỉ: 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

7. Tài sản đấu giá: 03 Quyền sử dụng đất và Quyền sở hữu nhà ở tại 03 thửa đất số 183, 184, 185, tờ bản đồ số: 36, tại địa chỉ Lô B23, Lô B24 và Lô B25 khu quy hoạch Khu Trung tâm Kiểm Huệ, phường Xuân Phú, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Giá khởi điểm bán đấu giá :

+ Lô B23: 17.617.534.247 đồng, Bằng chữ: Mười bảy tỷ sáu trăm mười bảy triệu năm trăm ba mươi bốn ngàn hai trăm bốn mươi bảy đồng.

+ Lô B24: 17.646.198.631 đồng, Bằng chữ: Mười bảy tỷ sáu trăm bốn mươi sáu triệu một trăm chín mươi tám ngàn, sáu trăm ba mươi mốt đồng.

+ Lô B25: 17.629.589.040 đồng, Bằng chữ: Mười bảy tỷ sáu trăm hai mươi chín triệu năm trăm tám mươi chín ngàn không trăm bốn mươi đồng.

- Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá : Vào 14 giờ 00 ngày 09 tháng 07 năm 2019 tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị; Địa chỉ: 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

8. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất và Quyền sở hữu nhà ở tại thửa đất số 192, tờ bản đồ số 36, tại địa chỉ Lô B32, khu quy hoạch Khu Trung tâm Kiểm Huệ, phường Xuân Phú, Tp. Huế

- Giá khởi điểm bán đấu giá : 16.955.863.020 đồng, Bằng chữ: Mười sáu tỷ chín trăm năm mươi lăm triệu tám trăm sáu mươi ba ngàn không trăm hai mươi đồng.

- Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá : Vào 15 giờ 00 ngày 09 tháng 07 năm 2019 tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị; Địa chỉ: 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

9. Tài sản đấu giá : Quyền sử dụng đất và Quyền sở hữu nhà ở tại thửa đất số 11, tờ bản đồ số 17, tại địa chỉ tổ 16, khu vực 5, phường Thủy Xuân, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

- Giá khởi điểm bán đấu giá : 17.540.273.975 đồng, Bằng chữ: Mười bảy tỷ năm trăm bốn mươi triệu hai trăm bảy mươi ba ngàn chín trăm bảy mươi lăm đồng.

- Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá : Vào 16 giờ 00 ngày 09 tháng 07 năm 2019 tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị; Địa chỉ: 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ :

Các đối tượng là Tổ chức, cá nhân, hộ gia đình thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo Luật Đất đai năm 2013 được đăng ký tham gia đấu giá khi có đủ các điều kiện sau :

- Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do đơn vị thực hiện cuộc đấu giá phát hành, trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch và đúng các quy định của Luật Đất đai năm 2013;

- Phải thực hiện đầy đủ các thủ tục hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (chi tiết được ghi trong mẫu đơn được phát hành) và nộp các khoản tiền đặt trước, phí tham gia đấu giá theo quy định.
 
Chi tiết xin liên hệ Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế, Số điện thoại: 02343.895.995, Website:chuoigiatri.com.vn hoặc Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương chi nhánh Huế -  50 Hùng Vương, thành phố Huế, số điện thoại: 0234.3834648
 
 
 

NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG

Giải Pháp Tài Chính Thông Minh