THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TẠI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Ngày nhập : 19/02/2020 16:29
Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Công thương – Chi nhánh Huế (SAIGONBANK - Chi nhánh Huế) thông báo đấu giá tài sản, thông tin cụ thể như sau :

I. Thông tin tài sản đấu giá :

1. Tài sản đấu giá 1: Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 129, tờ bản đồ số 21 tại địa chỉ 59 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Tài sản đấu giá 2: Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 118, tờ bản đồ số 27, địa chỉ thôn Ngọc Anh, xã Phú Thượng, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.

3. Tài sản đấu giá 3: Quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất tại thửa đất số 185 tờ bản đồ số 36, địa chỉ: KQH Kiểm Huệ, phường Xuân Phú, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

4. Tài sản đấu giá 4: Quyền sử dụng đất thửa đất số 53 (lô 17), tờ bản đồ số 10 tại địa chỉ 10/1 Lê Hồng Phong, phường Phú Nhuận, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

5. Tài sản đấu giá 5: Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 54 (lô 18), tờ bản đồ số 10, tại địa chỉ 10/2 Lê Hồng Phong, phường Phú Nhuận, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

6. Tài sản đấu giá 6: 03 Quyền sử dụng đất và Quyền sở hữu nhà ở tại 03 thửa đất số 183, 184, 185, tờ bản đồ số: 36, tại địa chỉ Lô B23, Lô B24 và Lô B25 khu quy hoạch Khu Trung tâm Kiểm Huệ, phường Xuân Phú, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

7. Tài sản đấu giá 7: Quyền sử dụng đất và Quyền sở hữu nhà ở tại thửa đất số 192, tờ bản đồ số 36, tại địa chỉ Lô B32, khu quy hoạch Khu Trung tâm Kiểm Huệ, phường Xuân Phú, Tp. Huế.

8. Tài sản đấu giá 8: Quyền sử dụng đất và Quyền sở hữu nhà ở tại thửa đất số 11, tờ bản đồ số 17, tại địa chỉ tổ 16, khu vực 5, phường Thủy Xuân, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

9. Tài sản đấu giá 9: Quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở thuộc thửa đất số T.1258, tờ bản đồ số 01 tại địa chỉ 43 (số cũ 32) Đường 68, phường Thuận Thành, Tp Huế.

10. Tài sản đấu giá 10: Quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở thuộc thửa đất số 64, tờ bản đồ số 06 tại địa chỉ thửa đất 17 Nguyễn Trường Tộ, phường phước Vĩnh, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

11. Tài sản đấu giá 11: Quyền sử dụng đất tại thửa đất số B1, tại xã Thủy Dương (nay là phường Thủy Dương), huyện Hương Thủy (nay là Thị xã Hương Thủy), tỉnh Thừa Thiên Huế.

12. Tài sản đấu giá 12: Quyền sử dụng đất tại Lô B2, KQH Quốc lộ 1A-Tự Đức, phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

13. Tài sản đấu giá 13: Quyền sử dụng đất tại Lô B3 Khu quy hoạch dọc đường nối Quốc lộ 1A - Tự Đức, phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

14. Tài sản đấu giá 14: Quyền sử dụng đất tại Thửa đất số B4, xã Thủy Dương (nay là phường Thủy Dương), huyện Hương Thủy (nay là Thị xã Hương Thủy), tỉnh Thừa Thiên Huế.

15. Tài sản đấu giá 15: Quyền sử dụng đất tại Thửa đất số B5, xã Thủy Dương (nay là phường Thủy Dương), huyện Hương Thủy (nay là Thị xã Hương Thủy), tỉnh Thừa Thiên Huế.

16. Tài sản đấu giá 16: Quyền sử dụng đất tại Thửa đất số B6, xã Thủy Dương (nay là phường Thủy Dương), huyện Hương Thủy (nay là Thị xã Hương Thủy), tỉnh Thừa Thiên Huế.

17. Tài sản đấu giá 17: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại Lô B7, KQH dọc đường nối QL1A - Tự Đức, phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

18. Tài sản đấu giá 18: Quyền sử dụng đất tại Lô B8, KQH dọc đường QL 1A - Tự Đức, phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

19. Tài sản đấu giá 19: Quyền sử dụng đất tại Khu quy hoạch dọc đường nối QL1A-Tự Đức, xã Thủy Dương (nay là phường Thủy Dương), huyện Hương Thủy (nay là Thị xã Hương Thủy), tỉnh Thừa Thiên Huế. (B9)

20. Tài sản đấu giá 20: Quyền sử dụng đất tại Khu QH dọc đường nối QL1A-Tự Đức, phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế. (B10)

21. Tài sản đấu giá 21: Quyền sử dụng đất tại Đường Tự Đức - Thủy Dương, phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế. (B11)

22. Tài sản đấu giá 22: Quyền sử dụng đất tại KQH dọc đường nối QL1A - Tự Đức, phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế. (B12)

II. Thông tin liên quan đến cuộc đấu giá :

1. Tài sản đấu giá 1 :

- Giá khởi điểm của tài sản đấu giá 1 là: 99,500,000,000 đồng

(Bằng chữ: Chín mươi chín tỷ, năm trăm triệu đồng chẵn).

- Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Vào 08 giờ 00 ngày 27 tháng 02 năm 2020 tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị; Địa chỉ: 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Tài sản đấu giá 2 :

- Giá khởi điểm của tài sản đấu giá 2 là: 7,238,255,588 đồng

(Bằng chữ: Bảy tỷ, hai trăm ba mươi tám triệu, hai trăm năm mươi lăm ngàn, năm trăm tám mươi tám đồng).

       - Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Vào 08 giờ 30 ngày 27 tháng 02 năm 2020 tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị; Địa chỉ: 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

3. Tài sản đấu giá 3 :

- Giá khởi điểm của tài sản đấu giá 3 là: 40,000,000,000 đồng.

(Bằng chữ: Bốn mươi tỷ đồng chẵn ).

- Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Vào 14 giờ 00 ngày 27 tháng 02 năm 2020 tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị; Địa chỉ: 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

4. Tài sản đấu giá 4 :

- Giá khởi điểm của tài sản đấu giá 4 là: 9,500,000,000 đồng.

(Bằng chữ: Chín tỷ, năm trăm triệu đồng chẵn).

- Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Vào 14 giờ 30 ngày 27 tháng 02 năm 2020 tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị; Địa chỉ: 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

5. Tài sản đấu giá 5 :

- Giá khởi điểm của tài sản đấu giá 5 là: 9,500,000,000 đồng.

(Bằng chữ: Chín tỷ, năm trăm triệu đồng chẵn).

- Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Vào 15 giờ 00 ngày 27 tháng 02 năm 2020 tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị; Địa chỉ: 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

6. Tài sản đấu giá 6 :
 
- Giá khởi điểm của tài sản đấu giá 6 :

+ Lô B23 là: 15,000,000,000 đồng.

(Bằng chữ: Mười lăm tỷ đồng chẵn).

+ Lô B24 là: 15,000,000,000 đồng.

(Bằng chữ: Mười lăm tỷ đồng chẵn).

+ Lô B25 là: 15,000,000,000 đồng.

(Bằng chữ: Mười lăm tỷ đồng chẵn).

- Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Vào 10 giờ 00 ngày 27 tháng 02 năm 2020 tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị; Địa chỉ: 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

7. Tài sản đấu giá 7 :

- Giá khởi điểm của tài sản đấu giá 7 là: 14,500,000,000 đồng.

(Bằng chữ:Mười bốn tỷ, năm trăm triệu đồng chẵn).

- Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Vào 13 giờ 30 ngày 27 tháng 02 năm 2020 tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị; Địa chỉ: 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

8. Tài sản đấu giá 8: (Txuan)

- Giá khởi điểm của tài sản đấu giá 8 là: 15,000,000,000 đồng.

(Bằng chữ: Mười lăm tỷ đồng chẵn).

- Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Vào 09 giờ 30 ngày 27 tháng 02 năm 2020 tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị; Địa chỉ: 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

9. Tài sản đấu giá 9: (68)

- Giá khởi điểm của tài sản đấu giá 9 là: 15,000,000,000 đồng.

(Bằng chữ: Mười lăm tỷ đồng chẵn).

- Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Vào 15 giờ 30 ngày 27 tháng 02 năm 2020 tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị; Địa chỉ: 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

10. Tài sản đấu giá 10: (17NTT)

- Giá khởi điểm của tài sản đấu giá 10 là: 18,500,000,000 đồng.

(Bằng chữ: Mười tám tỷ, năm trăm triệu đồng).

- Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: 09 giờ 00 ngày 27 tháng 02 năm 2020 tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị; Địa chỉ: 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

11. Tài sản đấu giá 11: (B1)

- Giá khởi điểm của tài sản đấu giá 15 là: 9,500,000,000 đồng.

(Bằng chữ: Chín tỷ, năm trăm triệu đồng chẵn).

- Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào 09 giờ 00 ngày 26 tháng 02 năm 2020 tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị; Địa chỉ: 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

12. Tài sản đấu giá 12: (B2)

- Giá khởi điểm của tài sản đấu giá 15 là: 8,500,000,000 đồng.

(Bằng chữ: Tám tỷ, năm trăm triệu đồng chẵn).

- Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào 09 giờ 30 ngày 26 tháng 02 năm 2020 tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị; Địa chỉ: 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

13. Tài sản đấu giá 13: (B3)

- Giá khởi điểm của tài sản đấu giá 15 là: 9,500,000,000 đồng.

(Bằng chữ: Chín tỷ, năm trăm triệu đồng chẵn).

- Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào 10 giờ 00 ngày 26 tháng 02 năm 2020 tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị; Địa chỉ: 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

14. Tài sản đấu giá 14: (B4)

- Giá khởi điểm của tài sản đấu giá 16 là: 7,568,828,650 đồng.

(Bằng chữ: Bảy tỷ, năm trăm sáu mươi tám triệu, tám trăm hai mươi tám ngàn, sáu trăm năm mươi đồng).

- Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào 10 giờ 30 ngày 26 tháng 02 năm 2020 tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị; Địa chỉ: 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

15. Tài sản đấu giá 15: (B5)

- Giá khởi điểm của tài sản đấu giá 16 là: 7,568,828,650 đồng.

(Bằng chữ: Bảy tỷ, năm trăm sáu mươi tám triệu, tám trăm hai mươi tám ngàn, sáu trăm năm mươi đồng).

- Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào 09 giờ 00 ngày 26 tháng 02 năm 2020 tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị; Địa chỉ: 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

16. Tài sản đấu giá 16: (B6)

- Giá khởi điểm của tài sản đấu giá 18 là: 9,500,000,000 đồng.

(Bằng chữ: Chín tỷ, năm trăm triệu đồng chẵn).

- Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Vào 14 giờ 00 ngày 26 tháng 02 năm 2020 tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị; Địa chỉ: 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

17. Tài sản đấu giá 17: (B7)

- Giá khởi điểm của tài sản đấu giá 19 là: 9,500,000,000 đồng.

(Bằng chữ: Chín tỷ, năm trăm triệu đồng chẵn).

- Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Vào 14 giờ 30 ngày 26 tháng 02 năm 2020  tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị; Địa chỉ: 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

18. Tài sản đấu giá 18: Quyền sử dụng đất tại Lô B8, KQH dọc đường QL 1A - Tự Đức, phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Giá khởi điểm của tài sản đấu giá 20 là: 10,000,000,000 đồng.

(Bằng chữ: Mười tỷ đồng chẵn).

- Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào 15 giờ 00 ngày 26 tháng 02 năm 2020 tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị; Địa chỉ: 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

19. Tài sản đấu giá 19: (B9)

- Giá khởi điểm của tài sản đấu giá 16 là: 7,568,828,650 đồng.

(Bằng chữ: Bảy tỷ, năm trăm sáu mươi tám triệu, tám trăm hai mươi tám ngàn, sáu trăm năm mươi đồng).

- Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào 08 giờ 00 ngày 26 tháng 02 năm 2020 tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị; Địa chỉ: 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

20. Tài sản đấu giá 20: (B10)

- Giá khởi điểm của tài sản đấu giá 19 là: 9,500,000,000 đồng.

(Bằng chữ: Chín tỷ, năm trăm triệu đồng chẵn).

- Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Vào 15 giờ 30 ngày 26 tháng 02 năm 2020  tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị; Địa chỉ: 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

21. Tài sản đấu giá 21: (B11)

- Giá khởi điểm của tài sản đấu giá 23 là: 10,000,000,000 đồng.

(Bằng chữ: Mười tỷ đồng chẵn).

- Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào 16 giờ 00 ngày 26 tháng 02 năm 2020 tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị; Địa chỉ: 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

22. Tài sản đấu giá 22 :

- Giá khởi điểm của tài sản đấu giá 16 là: 7,568,828,650 đồng.

(Bằng chữ: Bảy tỷ, năm trăm sáu mươi tám triệu, tám trăm hai mươi tám ngàn, sáu trăm năm mươi đồng).

- Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào 08 giờ 30 ngày 26 tháng 02 năm 2020 tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị; Địa chỉ: 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

III. Điều kiện được đăng ký tham gia đấu giá :

Các đối tượng là Tổ chức, cá nhân, hộ gia đình thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo Luật Đất đai năm 2013 được đăng ký tham gia đấu giá khi có đủ các điều kiện sau :

- Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do đơn vị thực hiện cuộc đấu giá phát hành, trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch và đúng các quy định của Luật Đất đai năm 2013;

- Phải thực hiện đầy đủ các thủ tục hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (chi tiết được ghi trong mẫu đơn được phát hành) và nộp các khoản tiền đặt trước, phí tham gia đấu giá theo quy định.
 
IV. Thông tin liên hệ :

Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị

Địa chỉ: Số 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế.

Điện thoại: 02343.895.995, Website:chuoigiatri.com.vn

Hoặc :

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương - Chi nhánh Huế

Địa chỉ: số 50 Hùng Vương, thành phố Huế.

Điện thoại: 0234.2221326 – 0234.2221327.
 
Trân trọng thông báo./.
 

NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG

Giải Pháp Tài Chính Thông Minh