THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TẠI TP. HẢI PHÒNG
Ngày nhập : 17/05/2019 10:37
Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP. Hải Phòng (thuộc Sở Tư pháp TP. Hải Phòng) tổ chức đấu giá tài sản của ông Phạm Văn Lực và bà Bùi Thị Xuyên.

Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng 95m2 đất ở tại Thửa đất số 204, Tờ bản đồ số 10, địa chỉ: Thôn Lương Quán, xã Nam Sơn, huyện An Dương, TP. Hải Phòng theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AL 926190, số vào sổ cấp GCNQSDĐ: H 01013 do UBND Huyện An Dương cấp ngày 14/04/2008 cho chủ sử dụng là ông Phạm Văn Lực.

- Giá khởi điểm của tài sản đấu giá : 588.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm tám mươi tám triệu đồng).
Nghĩa vụ nộp các loại thuế, phí, lệ phí để người mua được tài sản đấu giá đăng ký quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại cơ quan có thẩm quyền do Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương – Chi nhánh Hải Phòng và người mua được tài sản đấu giá thực hiện theo quy định của pháp luật.

- Đơn vị có tài sản bán đấu giá: Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương – Chi nhánh Hải Phòng.

- Tiền đặt trước: 60.000.000 đồng (Sáu mươi triệu đồng)

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/01 hồ sơ

- Thời gian cho tham khảo, bán, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, nộp phiếu trả giá (trong giờ hành chính): từ ngày 10/5/2019 đến ngày 24/05/2019.

- Thời gian, địa điểm xem tài sản (trong giờ hành chính): ngày 13/5/2019 và ngày 14/5/2019 tại địa chỉ của tài sản.

- Thời gian nộp tiền đặt trước (trong giờ hành chính): từ ngày 22/5/2019 đến ngày 24/5/2019.

- Thời gian tổ chức đấu giá: từ 13h30’ ngày 27/05/2019.

- Địa điểm tham khảo, mua hồ sơ, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và tổ chức cuộc đấu giá: Tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP. Hải Phòng; Số 112 Lê Duẩn,  Kiến An, Hải Phòng. Điện thoại: 0203.3816.731.
 
Người tham gia đấu giá phải tuân thủ các điều kiện sau:

- Có đơn đề nghị đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ (theo mẫu có trong hồ sơ);

- Đối với cá nhân tham gia đấu giá: có giấy chứng minh nhân dân;

- Đối với tổ chức, doanh nghiệp: có giấy đăng ký kinh doanh;

- Cam kết thực hiện đầy đủ những quy định của Quy chế cuộc đấu giá tài sản nêu trên;

- Cam kết thực hiện các nghĩa vụ đối với Nhà nước theo quy định cuả pháp luật sau khi mua được tài sản;

- Nộp khoản tiền đặt trước trong thời hạn quy định;

- Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền cho người khác tham gia đấu giá và có văn bản ủy quyền hợp pháp.

NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG

Giải Pháp Tài Chính Thông Minh