THÔNG BÁO VỀ VIỆC LỰA CHỌN TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN THẾ CHẤP TẠI TỈNH BÌNH DƯƠNG
Ngày nhập : 08/05/2019 15:27
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (SAIGONBANK) trân trọng thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản thế chấp để xử lý thu hồi nợ xấu với các nội dung như sau :

1. Thông tin về tài sản thế chấp cần thẩm định giá để xử lý :

1.1. Thông tin về chủ sở hữu, sử dụng tài sản thế chấp :

Công ty TNHH Sản Xuất và Thương Mại Hồng Thảo.

Địa chỉ: Đại lộ Bình Dương, Ngã Tư An Phú, Khu phố Hòa Lân 2, Phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.

1.2. Thông tin về tài sản thế chấp :

Quyền sử dụng 5.970,07 m2 đất có tài sản gắn liền với đất là 4.026 m2 nhà xưởng và 6.933 m2 công trình xây dựng là Siêu Thị - Văn Phòng Hồng Phú Thảo Plaza tọa lạc tại Phường Thuận Giao, Thị xã Thuận An, Bình Dương.
 
2. Thời gian nhận hồ sơ :

Thời hạn nộp hồ sơ trực tiếp từ ngày 09/05/2019 đến ngày  16/05/2019. (Hồ sơ nộp theo đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện trước từ ngày 09/05/2019 với điều kiện SAIGONBANK phải nhận được trước 16 giờ 30 phút ngày 16/05/2019).

3. Địa điểm nhận hồ sơ :

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương

Phòng Thẩm định

Địa chỉ: 2C Phó Đức Chính, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

Đầu mối liên hệ: Ông Lê Minh Hải, điện thoại: 0909.238.789

4. Tiêu chí lựa chọn :

Doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn phải thuộc danh sách công khai doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá của Bộ Tài Chính ;

Doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn không thuộc trường hợp không được thẩm định giá theo quy định của luật giá và các văn bản hướng dẫn thi hành ;

Doanh nghiệp thẩm định giá độc lập nằm trong danh mục các Công ty thẩm định giá được SAIGONBANK ưu tiên lựa chọn.

5. Hồ sơ bao gồm :

Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp.

Bản mô tả năng lực, kinh nghiệm.

Phương án thẩm định giá

Thư đăng ký thẩm định giá và các cam kết khác của tổ chức thẩm định giá (nếu có).

* Lưu ý :

SAIGONBANK sẽ có văn bản thông báo kết quả cho tổ chức thẩm định giá được lựa chọn, những đơn vị không được thông báo kết quả được hiểu là không được lựa chọn, SAIGONBANK không hoàn trả hồ sơ với những đơn vị không được lựa chọn.

Trân trọng thông báo.
 
 
 

NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG

Giải Pháp Tài Chính Thông Minh