THÔNG BÁO VỀ VIỆC THU GIỮ VÀ XỬ LÝ TÀI SẢN THẾ CHẤP TẠI TỈNH LONG AN
Ngày nhập : 15/03/2019 14:57
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (SAIGONBANK) thông báo thực hiện việc thu giữ, xử lý toàn bộ các tài sản thế chấp của Công ty TNHH Phúc Tiến để thu hồi nợ theo Thông báo số 539/2019/SGB-BXLN ngày 08/03/2019. Nội dung thu giữ và xử lý tài sản thế chấp như sau :

1. Các tài sản bị thu giữ, phát mãi bao gồm :
 
 
2. Lý do thu giữ và xử lý tài sản thế chấp : do Công ty TNHH Phúc Tiến và các Bên thế chấp không thực hiện đúng các cam kết trong các Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng thế chấp và các Biên bản làm việc đã ký.

3. Mục đích thu giữ và xử lý tài sản thế chấp : để xử lý thu hồi các khoản nợ của Công ty TNHH Phúc Tiến tại VAMC.

4. Thời gian thực hiện thu giữ tài sản thế chấp : ngày 09 tháng 04 năm 2019.

5. Địa điểm thu giữ : tại nơi có tài sản thế chấp ở Xã Mỹ Hạnh Nam, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An.

6. Phương thức xử lý : sau khi thu giữ sẽ đưa các tài sản ra bán đấu giá theo quy định.

Trân trọng thông báo.
 
 

NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG

Giải Pháp Tài Chính Thông Minh