THÔNG TIN VỀ VIỆC BÁN TÀI SẢN THẾ CHẤP TẠI TỈNH BÌNH DƯƠNG
Ngày nhập : 08/08/2019 14:26
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương Chi nhánh Bình Dương. Địa chỉ số: 310 Đại lộ Bình Dương, P. Phú Hòa, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đã thuê Trung Tâm Dịch Vụ Đấu Giá Tài Sản (trực thuộc Sở Tư Pháp tỉnh Bình Dương). Địa chỉ số 469 Đại lộ Bình Dương, P. Phú Cường, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương thực hiện tổ chức đấu giá tài sản để xử lý nợ :    

• Tài sản đấu giá : Quyền sử dụng đất diện tích 2.334,3 m2. Mục đích: ONT, thuộc thửa đất số 1002, tờ bản đồ số 11 toạ lạc tại phường Tân An, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

• Giá khởi điểm : 1.635.000.000 đồng.

Lưu ý : Đối với nghĩa vụ nộp các khoản thuế, phí và lệ phí (nếu có) liên quan đến việc chuyển nhượng Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được thực hiện theo quy định của pháp luật.

• Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản nộp hồ sơ tham gia đấu giá trực tiếp tại Trung Tâm Dịch Vụ Đấu Giá Tài Sản (trực thuộc Sở Tư Pháp tỉnh Bình Dương) từ ngày ra thông báo đến 15 giờ 00 phút ngày 27/08/2019, tiền đặt  trước khi tham gia đấu giá là 327.000.000 đồng (20% giá khởi điểm). Nộp tiền đặt trước từ 08 giờ 00 phút ngày 27/8/2019 đến 15 giờ 00 phút ngày 29/8/2019. Thời gian địa điểm đấu giá: Vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 30/08/2019 tại trụ sở Trung Tâm.

Lưu ý: Khách hàng có thể tự nguyện nộp tiền đặt trước kể từ khi ra thông báo).
 
 

NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG

Giải Pháp Tài Chính Thông Minh