THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TẠI TỈNH CÀ MAU
Ngày nhập : 09/09/2019 13:35
1. Tài Sản Đấu giá:
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số AK 737933, thửa số 157, tờ bản đồ số 14, địa chỉ Khóm 8, Thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau do UBND huyện Trần Văn Thời tỉnh Cà Mau cấp ngày 31/12/2007, phòng Tài Nguyên và Mội Trường huyện Trần Văn Thời thay đổi diện tích ngày 25/08/2014. Diện tích 128,8 m2 (đã chỉnh lý thu hồi còn lại 125,3 m2); Mục đích sử dụng: Đất ở đô thị.
- Phần tài sản gắn liền trên đất theo giấy chứng nhận quyền sở hữu đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất số BY 278816, diện tích xây dựng 74,5m2 , diện tích sàn 211,1 m2 , kết cấu móng BTCT gia cố cừ tràm, khung cột BTCT, sàn BTCT, vách xây gạch 100, nền gạch ceramic, mái BTCT, cấp III, số tầng 3, do UBND huyện Trần Văn Thời cấp ngày 30/03/2015.

2. Giá khởi điểm tài sản đấu giá (Lần 2):
- Số tiền: 1.963.810.863 đồng (Một tỷ chín trăm sáu mươi ba triệu tám trăm mười ngàn tám trăm sáu mươi ba đồng).
- Tiền đặt trước: 10% giá khởi điểm.

3. Thời gian đăng ký, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:
- Đăng ký tham gia đấu giá kể từ ngày ra thông báo, niêm yết đến 15 giờ 00 phút ngày 27/9/2019.
- Thời gian bán đấu giá: lúc 10 giờ 00 phút, ngày 02/10/2019
- Địa điểm bán, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và tổ chức đấu giá: tại trụ sở Công ty Đấu Giá Hợp Danh Tài Sản Cà Mau; Địa chỉ: số 15/4, đường Phan Đình Phùng, khóm 1, Phường 2, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau. Điện thoại: 02903 831806.

ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ:

- Cá nhân, tổ chức tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và đặt tiền trước cho Công ty Đấu Giá Hợp Danh Tài Sản Cà Mau theo quy định của luật đấu giá tài sản
- Có đơn đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ (Theo mẫu có trong hồ sơ).
- Đối với cá nhân tham gia đấu giá phải có giấy chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu gia đình (Bản sao có chứng thực hoặc bản chính để đối chiếu).
- Đối với tổ chức, Doanh nghiệp phải có giấy chứng nhận đang ký kinh doanh, chứng minh nhân dân người đại diện theo pháp luật.
- Trong trường hợp là người được ủy quyền phải có ủy quyền hợp pháp.
- Cam kết thực hiện đầy đủ những quy định của pháp luật về đấu giá và quy chế của Công ty Đấu Giá Hợp Danh Tài Sản Cà Mau.
- Nộp hồ sơ đấu giá đúng thời gian quy định.
- Nộp đủ tiền đặt trước đúng thời gian quy định.

NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG

Giải Pháp Tài Chính Thông Minh