HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ SẢN PHẨM DỊCH VỤ THẺ SAIGON BANKCARD
Ngày nhập : 08/04/2019 16:21
Nhằm nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ công nhân viên SAIGONBANK để phục vụ tốt nhất nhu cầu ngày càng đa dạng về sản phẩm dịch vụ tài chính của khách hàng, SAIGONBANK thường xuyên tổ chức các buổi huấn luyện đào tạo nghiệp vụ nhằm giúp nhân viên nắm bắt tốt nhất các sản phẩm dịch vụ của ngân hàng, chia sẻ kinh nghiệm xử lý công việc giữa các Chi nhánh và Phòng giao dịch với Hội sở.

Liên tiếp các ngày 09/03/2019 tại Hà Nội và ngày 16/03/2019 tại thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Kinh doanh Thẻ đã tổ chức buổi hướng dẫn nghiệp vụ “Giới thiệu sản phẩm dịch vụ thẻ SAIGON BANKCARD” cho các phòng ban Hội sở, các chi nhánh và phòng giao dịch. Buổi hướng dẫn tạo nên một môi trường giao lưu gắn kết tốt đẹp, học tập và chia sẻ kinh nghiệm, nghiệp vụ giữa các cán bộ công nhân viên SAIGONBANK tham dự.

Một số hình ảnh tại buổi hướng dẫn :

- Tại Hà Nội
 
 
 
- Tại Thành phố Hồ Chí Minh
 
 
 
 

NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG

Giải Pháp Tài Chính Thông Minh