Hội đồng quản trị họp thường kỳ đánh giá hoạt động 6 tháng đầu năm 2017
Ngày nhập : 14/07/2017 08:15
Ngày 13/7/2017, tại Hội sở chính – Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (SAIGONBANK), địa chỉ số 2C Phó Đức Chính – quận 1 – thành phố Hồ Chí Minh, Hội đồng quản trị SAIGONBANK đã họp phiên thường kỳ quý II/2017 do Ông Phạm Văn Thông - Chủ tịch Hội đồng quản trị SAIGONBANK làm chủ tọa.
 
Trong 6 tháng đầu năm 2017, hoạt động SAIGONBANK ổn định, bảo đảm an toàn thanh khoản.Tổng nguồn vốn SAIGONBANK đạt 20.283 tỷ đồng, tăng 3,18% và đạt 88% chỉ tiêu kế hoạch; huy động đạt 16.364 tỷ đồng, tăng 3,47% và đạt 88% chỉ tiêu kế hoạch; cho vay đạt 13.105 tỷ đồng, tăng 4,56% và đạt 89% chỉ tiêu kế hoạch; lợi nhuận trước thuế là 159,91 tỷ đồng, tăng 11,32% so với cùng kỳ năm trước và đạt 59% chỉ tiêu kế hoạch.
 
Hội đồng quản trị thống nhất với Ban Điều hành định hướng hoạt động của SAIGONBANK trong thời gian tới tập trung vào tăng cường công tác huy động, cho vay trên cơ sở đảm bảo chất lượng tín dụng; tăng cường mở rộng hoạt động dịch vụ như: thanh toán, thu hộ, chi hộ,… với đa dạng đối tượng khách hàng.

Đẩy mạnh thu hút khách hàng bằng phong cách phục vụ, sự tận tâm chu đáo, sản phẩm dịch vụ...
Hội đồng quản trị SAIGONBANK đã ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động, quyết liệt và nhiều đổi mới của Ban Điều hành trong chỉ đạo thực hiện công tác huy động, cho vay.
 
Với sự nhất trí cao, Hội đồng quản trị đã thông qua Báo cáo sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2017, Báo cáo hoạt động Kiểm toán nội bộ 6 tháng đầu năm 2017, Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị quý II/2017 và một số nội dung liên quan khác.
 
Một số hình ảnh tại cuộc họp:
 
 
 
 
 

NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG

Giải Pháp Tài Chính Thông Minh