SAIGONBANK Tổ chức đào tạo phòng, chống rửa tiền tại Tp.HCM và Hà Nội
Ngày nhập : 11/04/2018 16:37
Nhằm hoàn thiện công tác phòng chống rửa tiền (PCRT), củng cố năng lực quản lý rủi ro rửa tiền trong hoạt động của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương, tăng cường sự tuân thủ với yêu cầu chung của quốc tế về PCRT và các quy định liên quan của Chính phủ, của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, vào đầu tháng 04/2018 vừa qua Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương đã tổ chức thành công chương trình đào tạo PCRT đến toàn thể cán bộ, nhân viên nghiệp vụ ngân hàng tại các bộ phận, vị trí khác nhau.

Chương trình đào tạo diễn ra trong 2 ngày (ngày 01/04 tại TP. HCM và ngày 08/04 tại Hà Nội) với sự tham dự của hơn 200 cán bộ, nhân viên Ngân hàng. Ngoài việc giới thiệu kiến thức tổng quát và chính sách PCRT hiện nay, chương trình còn đào tạo chuyên sâu về cách nhận biết khách hàng, cập nhật các thủ đoạn rửa tiền, cách phòng ngừa cũng như chia sẻ về kinh nghiệm xử lý báo cáo và các bài học kinh nghiệm.

Một số hình ảnh trong buổi đào tạo tại TP.HCM và Hà Nội.
 
 

NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG

Giải Pháp Tài Chính Thông Minh