SAIGONBANK tham gia Chương trình đi bộ đồng hành “Vì người nghèo” tại Quận Thủ Đức

SAIGONBANK tham gia Chương trình đi bộ đồng hành “Vì người nghèo” tại Quận Thủ Đức

Sáng ngày 11 tháng 11 năm 2017, SAIGONBANK tham gia Chương trình đi bộ đồng hành “Vì người nghèo” được Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam – Quận Thủ Đức tổ chức tại Quận Thủ Đức nhằm kêu gọi mọi tầng lớp nhân dân, các cơ quan đơn vị ủng hộ, đóng góp để chăm lo cho người nghèo, gia đình diện chính sách, còn nhiều khó khăn trên địa bàn quận.

NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG

Giải Pháp Tài Chính Thông Minh