Vietinbank thực hiện thoái vốn tại SAIGONBANK theo quy định tại Thông tư số 36/2014/TT-NHNN
Ngày nhập : 05/10/2018 16:53
Nhằm cơ cấu lại danh mục đầu tư, Hội đồng quản trị Ngân hàng Công thương Việt Nam (Vietinbank) đã nhất trí thông qua chủ trương thoái vốn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (SAIGONBANK) với hình thức bán đấu giá công khai cổ phần của SAIGONBANK.

Việc thoái vốn của Vietinbank tại các tổ chức tín dụng khác (trong đó có SAIGONBANK) nhằm đảm bảo tuân thủ theo quy định tại Thông tư số 36/2014/TT-NHNN ngày 20/11/2014 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, thể hiện ngân hàng này thực hiện đúng chủ trương minh bạch hóa tình hình sở hữu cổ phần tại các đơn vị khác. Các phiên đấu giá cổ phần do Vietinbank tổ chức thu hút được sự quan tâm và tham gia của nhiều nhà đầu tư.

Trước đó ngày 20/11/2017, cũng thực hiện theo Thông tư số 36/2014/TT-NHNN, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã tổ chức bán đấu giá cổ phần SAIGONBANK với kết quả đã bán hết toàn bộ số cổ phần (chiếm 4,3% vốn điều lệ SAIGONBANK) và giá đấu thành công bình quân là 20.100 đồng/cổ phiếu.
 
 

NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG

Giải Pháp Tài Chính Thông Minh