Về vụ việc thất thoát tiền tại Trung tâm kinh doanh thẻ
Ngày nhập : 06/07/2018 10:59

Vừa qua trên một số phương tiện truyền thông có đưa tin về việc thất thoát tiền tại Trung tâm kinh doanh thẻ (TTKDT) thuộc Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Công thương (SAIGONBANK), Ban Lãnh đạo SAIGONBANK xin thông tin như sau:
 
Vào tháng 6 năm 2015, qua giám sát của hệ thống kiểm soát nội bộ, SAIGONBANK đã phát hiện nguyên Phó Giám đốc TTKDT có dấu hiệu lợi dụng sự tin tưởng của Lãnh đạo TTKDT để thực hiện hành vi trái pháp luật. Khi phát hiện vụ việc vi phạm, Ban Lãnh đạo của SAIGONBANK đã chủ động và kịp thời trình báo với Cơ quan Công an, tăng cường hệ thống kiểm tra giám sát hoạt động, kiện toàn bộ máy hoạt động và nhân sự Trung tâm kinh doanh Thẻ….
 
Sau khi làm việc với những người có liên quan, SAIGONBANK thu hồi được một phần số tiền thất thoát từ những đối tượng vi phạm.
 
Hiện nay, SAIGONBANK tích cực hợp tác với các cơ quan pháp luật để thu hồi lại số tiền thất thoát, đồng thời Ngân hàng tiếp tục hoàn thiện hệ thống quản trị rủi ro, tăng cường hệ thống kiểm tra nhằm đảm bảo an toàn hoạt động, không để xảy ra vụ việc tương tự.
 
Vụ việc xảy ra từ năm 2015, SAIGONBANK đã báo cáo đầy đủ với các cơ quan có thẩm quyền và thực hiện đầy đủ các giải pháp bảo đảm hoạt động Ngân hàng bình thường cho đến hôm nay.
 

NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG

Giải Pháp Tài Chính Thông Minh