ACMF tiếp tục khẳng định cam kết phát triển bền vững thị trường vốn ASEAN
Ngày nhập : 12/03/2020 11:02
 
Các đại biểu tham dự Hội nghị ACMF.

Hội nghị Chủ tịch Diễn đàn Thị trường Vốn ASEAN (ACMF) lần thứ 32 chính thức diễn ra tại Hà Nội ngày 9/3 vừa qua có sự tham gia trực tiếp và qua hệ thống hội nghị truyền hình của lãnh đạo các cơ quan quản lý thị trường vốn trong khu vực ASEAN, Ban Thư ký ASEAN và Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB). Với vai trò Chủ tịch ACMF 2020, Lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chủ trì điều hành Hội nghị.

Các bên tham dự Hội nghị ACMF đã thống nhất về kế hoạch hành động của Lộ trình Phát triển Bền vững Thị trường Vốn ASEAN, đưa ra định hướng chiến lược và các khuyến nghị tập trung cho khu vực tư nhân cho việc xây dựng lớp tài sản bền vững của ASEAN nhằm hỗ trợ chương trình phát triển bền vững của ASEAN trong giai đoạn 5 năm tiếp theo.

Các khuyến nghị trong Lộ trình tập trung vào các nhóm ưu tiên chính, bao gồm tăng cường các nền tảng, phát triển các sản phẩm bền vững, tạo khả năng tiếp cận tới các khu vực chưa được phục vụ, nâng cao nhận thức và xây dựng năng lực, tăng cường kết nối, hợp tác khu vực.

Trong nỗ lực mở rộng sáng kiến chào bán xuyên biên giới của Chương trình đầu tư tập thể (CIS) trong khu vực, ACMF đã hoàn thành việc tham vấn các thành viên thị trường về việc đưa Philippines vào Khung chương trình đầu tư tập thể ASEAN (ASEAN CIS). ACMF cũng đã đạt được các bước tiến trong việc chuẩn bị Biên bản ghi nhớ bổ sung để kết nạp Philippines vào sáng kiến ASEAN CIS. Các bên ký kết hiện tại của Khung ASEAN CIS gồm Malaysia, Singapore và Thái Lan.

Bên cạnh đó, Hội nghị cũng cập nhật kết quả chấm điểm và đánh giá các công ty trong khu vực theo Bộ Thẻ điểm Quản trị Công ty ASEAN (ACGS) lần thứ 6. Các nước tham gia đã hoàn thành xong quy trình đánh giá trong nước và rà soát chéo. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, dự kiến Lễ Công bố các công ty đoạt giải Quản trị Công ty ASEAN sẽ được tổ chức vào khoảng giữa năm 2020 tại Việt Nam.

Hội nghị cũng ghi nhận những bước tiến của nhóm công tác tài trợ cơ sở hạ hầng trong việc xây dựng một hệ thống phân loại cho các công ty hạ tầng và các nguyên tắc hướng dẫn việc chuẩn hóa hồ sơ vay vốn dự án. Đồng thời kiểm điểm lại và đánh giá các kết quả ACMF đã đạt được trong giai đoạn 2016-2020 và thảo luận chương trình công tác xây dựng Kế hoạch Hành động ACMF giai đoạn 2021-2025.

Trong bối cảnh bùng phát của dịch viêm phổi do vi-rút Covid-19, Hội nghị cũng dành thời gian chia sẻ thông tin về các biện pháp được các cơ quan quản lý chứng khoán khu vực áp dụng để ứng phó tốt hơn với các tác động của dịch, duy trì sự phát triển ổn định của các thị trường vốn khu vực.

Các thành viên ACMF tiếp tục khẳng định cam kết phát triển bền vững và kiên trì các nỗ lực nhằm thúc đẩy kết nối, phát triển toàn diện và khả năng chống chịu bền bị của thị trường vốn ASEAN.

(Nguồn: Tạp chí Tài chính)
 
 

NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG

Giải Pháp Tài Chính Thông Minh