Ngành Ngân hàng tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022
Ngày nhập : 31/12/2021 13:49
Đây là chỉ đạo của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Nguyễn Thị Hồng tại Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ ngân hàng năm 2022, diễn ra ngày 29/12/2021.
 

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng phát biểu tại Hội nghị

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng cho biết, năm 2021 là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng. Đây là năm đầu tiên đất nước bước vào thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2026, làn sóng dịch Covid-19 lần thứ 4 ảnh hưởng nghiệm trọng đến mọi mặt kinh tế - xã hội. Trước tình hình đó, Đảng, Nhà nước, Chính phủ đã kịp thời cập nhật tình hình, đề ra chủ trương, đường lối, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các giải pháp chưa từng có tiền lệ, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương đưa đất nước ta vượt qua giai đoạn khó khăn nhất, nhanh chóng chuyển sang giai đoạn thích ứng an toàn trong kiểm soát dịch bệnh và thúc đẩy phát triển kinh tế.

Với ngành Ngân hàng, theo Thống đốc Nguyễn Thị Hồng, năm 2021 mang tới nhiều thách thức trong việc điều hành chính sách tiền tệ khi kinh tế thế giới có nhiều biến động, phía Hoa Kỳ có quan ngại về vấn đề thao túng tiền tệ, đòi hỏi NHNN phải chủ động đàm phán; doanh nghiệp và người dân chịu ảnh hưởng nặng nề từ dịch Covid-19, các tổ chức tín dụng đối mặt với rủi ro nợ xấu gia tăng… Nhưng 2021 cũng là một năm rất đặc biệt khi kỷ niệm 70 năm Ngân hàng Việt Nam, vinh dự được đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến dự và có bài phát biểu quan trọng động viên các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức ngành Ngân hàng. Cũng trong năm 2021 ngành Ngân hàng nhận được sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội và đặc biệt là sự chỉ đạo trực tiếp của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái.

Vì vậy, toàn ngành Ngân hàng đã vào cuộc quyết liệt triển khai các nhiệm vụ được giao ngay từ đầu năm. Ban lãnh đạo NHNN duy trì họp giao ban thường xuyên để nắm bắt tình hình phát sinh, vướng mắc, những diễn biến mới về kinh tế, tiền tệ trong nước và quốc tế để thống nhất chỉ đạo, điều hành các mặt hoạt động. Các đơn vị thuộc NHNN, và hệ thống các tổ chức tín dụng đã vào cuộc với tinh thần trách nhiệm cao, ban hành nhiều chính sách hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân do tác động của dịch Covid-19.

Nhìn lại năm qua, chính sách tiền tệ đã có những đóng góp quan trọng góp phần vào kiểm soát lạm phát ở mức thấp, ổn định kinh tế vĩ mô; thị trường tiền tệ ngoại hối ổn địn; an toàn hoạt động của hệ thống các tổ chức tín dụng được đảm bảo; công cuộc tái cơ cấu gắn với xử lý nợ xấu, xử lý ngân hàng yếu kém có tiến triển; ứng dụng công nghệ vào hoạt động thanh toán, đa dạng hóa dịch vụ, tiện ích cho người dân và doanh nghiệp, từng bước thực hiện chuyển đổi số; nhiều công việc khác đã được triển khai tích cực.

Bên cạnh các kết quả nêu trên, Thống đốc Nguyễn Thị Hồng cũng cho biết, ngành Ngân hàng cũng phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức, nhất là trong thời gian tới. Điều này đòi hỏi phải nhận diện, đánh giá tại Hội nghị này để từ đó, xác định được những nhiệm vụ trọng tâm của Ngành năm 2022. Vì vậy, Thống đốc đề nghị các đồng chí đại biểu trong ngành tập trung lắng nghe, phát biểu, tích cực đóng góp ý kiến cho Hội nghị. Các ý kiến tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022; phát hiện và cảnh báo những vấn đề tiềm ẩn rủi ro cần lưu ý để kiến nghị, đề xuất giải pháp trong năm tới; tập trung trao đổi về các vấn đề như điều hành chính sách tiền tệ, tín dụng, triển khai các giải pháp để thúc đẩy phục hồi nền kinh tế nhưng vẫn đảm bảo an toàn hoạt động hệ thống ngân hàng, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế, vấn đề tái cơ cấu và xử lý nợ xấu ngân hàng; thúc đẩy chuyển đổi số trong bối cảnh của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0…

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tại Hội nghị, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đề nghị các tổ chức tín dụng xây dựng và thực hiện kế hoạch kinh doanh, kế hoạch tài chính năm 2022 bám sát các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ, tín dụng, hoạt động ngân hàng của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước. Các đơn vị phải rà soát, cắt giảm chi phí hoạt động, giảm chỉ tiêu lợi nhuận, ưu tiên chia cổ tức bằng cổ phiếu… để dành nguồn lực trích lập dự phòng rủi ro và tiếp tục giảm thêm lãi suất cho vay hỗ trợ doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Thống đốc NHNN đề nghị toàn Ngành quán triệt chủ trương, định hướng, mục tiêu kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách kinh tế vĩ mô khác, nâng cao khả năng thích ứng với diễn biến kinh tế, tiền tệ trong nước và quốc tế; Quán triệt phương châm mở rộng tín dụng đi đôi với bảo đảm an toàn hiệu quả, tập trung vốn cho lĩnh vực sản xuất kinh doanh và kiểm soát tín dụng vào lĩnh vực rủi ro; Triển khai có hiệu quả tái cơ cấu gắn với xử lý nợ xấu của các TCTD, xử lý có hiệu quả ngân hàng yếu kém; Thúc đẩy chuyển đổi số ngày càng đa dạng và nâng cao khả năng tiếp cận các tiện ích thương mại cho doanh nghiệp và người dân, góp phần hiện thực hóa chủ trương phát triển kinh tế số, xã hội số.

Thống đốc đề nghị quán triệt các giải pháp, định hướng chỉ đạo điều hành chi tiết của ngành Ngân hàng trong năm 2022 được đề cập trong báo cáo tại Hội nghị này, đặc biệt là ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái; các đồng chí trong Ban Lãnh đạo NHNN chỉ đạo toàn diện mọi mặt hoạt động, chỉ đạo các đơn vị tăng cường phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thuộc các bộ, ban, ngành để thực hiện mục tiêu Chính phủ đề ra cho năm 2022.

                                                                                               (Nguồn: Thời báo Ngân hàng)
 

NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG

Giải Pháp Tài Chính Thông Minh