Thông tư 14 giúp khách hàng và TCTD tháo gỡ một phần khó khăn do đại dịch COVID-19
Ngày nhập : 20/09/2021 16:36
Ngay sau khi Thông tư 14/2021/TT-NHNN có hiệu lực, các tổ chức tín dụng (TCTD) đã triển khai việc tiếp tục cơ cấu nợ cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp đủ điều kiện. Riêng việc giảm lãi suất cho vay theo thông tư mới, các TCTD cũng xem xét từng trường hợp với mức độ ảnh hưởng, tác động của dịch bệnh ở mỗi lĩnh vực cụ thể để có chính sách hỗ trợ phù hợp nhất.

Quy định phù hợp với diễn biến, tình hình mới

Ngày 7/9/2021, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ban hành Thông tư số 14/2021/TTNHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2020/TT-NHNN ngày 13/3/2020 của Thống đốc NHNN quy định về việc TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

So với Thông tư 03/2021/TT-NHNN (sửa đổi Thông tư 01/2020/TT-NHNN), thì Thông tư 14/2021/TT-NHNN (Thông tư 14) có một số sửa đổi quan trọng, đó là:

Thứ nhất, cho phép TCTD tái cơ cấu với dư nợ phát sinh trước ngày 1/8/2021 từ hoạt động cho vay, cho thuê tài chính. Quy định của Thông tư 03/2021/TT-NHNN (Thông tư 03) chỉ cho phép cơ cấu nợ với dư nợ phát sinh trước 10/6/2020. Như vậy, Thông tư mới đã mở rộng đối tượng được cơ cấu nợ tới cả các khách hàng bị ảnh hưởng bởi COVID-19 đợt 4 mà Thông tư 03 chưa bao phủ tới.

Thứ hai, Thông tư 14 kéo dài thời gian cơ cấu nợ đến ngày 30/6/2022 (quy định hiện hành theo Thông tư 03 là đến ngày 31/12/2021). Cùng với cơ cấu nợ, Thông tư 14 cũng cho phép TCTD miễn giảm phí cho khách hàng đến ngày 30/6/2022.

Ngoài ra, so với Thông tư 03, Thông tư 14 còn bổ sung thêm điều khoản cho phép TCTD được cơ cấu nợ cho cả số dư nợ của khoản nợ phát sinh từ ngày 10/6/2020 đến trước ngày 01/8/2021 và quá hạn từ ngày 17/7/2021 đến trước ngày 7/9/2021.

Theo NHNN, việc gia hạn thời gian cơ cấu nợ thêm 6 tháng là do căn cứ vào kế hoạch tiêm chủng và kế hoạch kiểm soát dịch bệnh của Chính phủ. Việc giữ nguyên nhóm nợ được áp dụng đối với số dư nợ phát sinh trong khoảng thời gian từ ngày 23/1/2020 đến ngày 30/6/2022 là phù hợp nhằm hỗ trợ tốt hơn cho các doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng do dịch. Khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 sẽ có thêm khoảng thời gian 6 tháng để phục hồi sản xuất, kinh doanh…

Thông tư 14 đã tháo gỡ khó khăn trước mắt cho khách hàng vay, cụ thể đã mở rộng phạm vi khoản vay được cơ cấu và kéo dài thời gian cơ cấu nợ, vừa giúp cho nhóm khách hàng đang chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 có dòng tiền bị đóng băng, không có nguồn thu để trả nợ cho TCTD giảm được áp lực trả nợ, có thêm nguồn lực và thời gian tiếp tục phục hồi sản xuất kinh doanh, vừa giúp cho các TCTD giảm áp lực về nợ quá hạn, chi phí trích lập dự phòng rủi ro, đảm bảo an toàn hệ thống…

(Nguồn: Thị trường tài chính tiền tệ)

NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG

Giải Pháp Tài Chính Thông Minh