Địa điểm giao dịch ngoại tệ
Ngày nhập : 22/07/2015 15:37
DANH SÁCH CÁC ĐỊA ĐIỂM MUA BÁN
NGOẠI TỆ TIỀN MẶT VỚI CÁ NHÂN
 
 
 
 
 
 
(20/08/2017 05:28)
Tên NT Mua TM Mua CK Bán
AUD 17.730 17.844 18.171
CAD 17.690 17.804 18.126
CHF 23.291 23.439 23.865
CNY 0 3.345 3.447
DKK 0 3.540 3.637
EUR 26.285 26.457 26.923
GBP 28.885 29.081 29.595
HKD 2.864 2.879 2.945
JPY 205,55 206,59 210,31
NOK 0 2.817 2.896
SEK 0 2.755 2.831
SGD 16.414 16.512 16.811
USD 22.670 22.690 22.760