Dịch vụ khác

SAIGONBANK sẽ hỗ trợ thủ tục hồ sơ cho quý khách hàng như phát hành chứng thư xác nhận khả năng tài chính...
Dịch vụ thu chi hộ của SAIGONBANK sẽ giúp khách hàng tiết kiệm được thời gian, giảm chi phí về quản lý công cụ và phương tiện làm việc đồng thời sẽ tránh được rủi ro khi vận chuyển tiền mặt