Sơ đồ trang
 Trang chủ  Giới thiệu  Mạng lưới  Chi nhánh  Ngân hàng đại lý  Máy ATM  Khái quát  Khái quát ngân hàng  Hội đồng quản trị  Ban kiểm soát  Ban điều hành  Khách hàng  Khách hàng cá nhân  Cho vay  Huy động vốn  Dịch vụ ngân quỹ  Chuyển tiền nội địa  Dịch vụ thanh toán quốc tế  Kinh doanh ngoại tệ  Dịch vụ khác  Biểu mẫu  Khách hàng doanh nghiệp  Cho vay  Huy động vốn  Dịch vụ ngân quỹ  Chuyển tiền nội địa  Dịch vụ thanh toán quốc tế  Kinh doanh ngoại tệ  Dịch vụ khác  Biểu mẫu  Tuyển dụng  Thông tin tuyển dụng  Khuyến mãi  Khách hàng cá nhân  Khách hàng doanh nghiệp  Tin tức  Tin ngân hàng  Tin cổ đông  Hoạt động đoàn thể  Đọc báo dùm bạn  Ngân hàng trực tuyến  Dịch vụ thẻ  Dịch vụ thấu chi qua thẻ  Dịch vụ trả lương qua thẻ  Thanh toán hóa đơn trên ATM  Các Loại Thẻ Đồng Thương Hiệu SAIGONBANK  SAIGONBANK Topup  SMS Banking  Mua hàng trực tuyến  Internet Banking  Phone banking  Truy cập nhanh  Tỷ giá ngoại tệ  Lãi suất  Biểu phí dịch vụ  Đăng ký mở thẻ  Thẻ chính  Thẻ phụ  Tìm kiếm  Quan hệ cổ đông  Báo cáo hoạt động  Công khai báo cáo tài chính năm 2011  Công khai báo cáo tài chính năm 2009  Báo cáo thường niên  Báo cáo thường niên năm 2010  Báo cáo thường niên năm 2009  Báo cáo thường niên năm 2008  Báo Cáo Thường Niên Năm 2007  Báo Cáo Thường Niên Năm 2006  Báo cáo thường niên năm 2005  Báo cáo thường niên năm 2004  Công bố thông tin  Công bố thông tin năm 2011  Công bố thông tin năm 2010  Công bố thông tin năm 2009  Phòng chống rửa tiền
(20/08/2017 05:25)
Tên NT Mua TM Mua CK Bán
AUD 17.730 17.844 18.171
CAD 17.690 17.804 18.126
CHF 23.291 23.439 23.865
CNY 0 3.345 3.447
DKK 0 3.540 3.637
EUR 26.285 26.457 26.923
GBP 28.885 29.081 29.595
HKD 2.864 2.879 2.945
JPY 205,55 206,59 210,31
NOK 0 2.817 2.896
SEK 0 2.755 2.831
SGD 16.414 16.512 16.811
USD 22.670 22.690 22.760