Sơ đồ trang
 Trang chủ  Giới thiệu  Mạng lưới  Chi nhánh  Ngân hàng đại lý  Máy ATM  Khái quát  Khái quát ngân hàng  Hội đồng quản trị  Ban kiểm soát  Ban điều hành  Khách hàng  Khách hàng cá nhân  Cho vay  Huy động vốn  Dịch vụ ngân quỹ  Chuyển tiền nội địa  Dịch vụ thanh toán quốc tế  Kinh doanh ngoại tệ  Dịch vụ khác  Biểu mẫu  Khách hàng doanh nghiệp  Cho vay  Huy động vốn  Dịch vụ ngân quỹ  Chuyển tiền nội địa  Dịch vụ thanh toán quốc tế  Kinh doanh ngoại tệ  Dịch vụ khác  Biểu mẫu  Tuyển dụng  Thông tin tuyển dụng  Khuyến mãi  Khách hàng cá nhân  Khách hàng doanh nghiệp  Tin tức  Tin ngân hàng  Tin cổ đông  Hoạt động đoàn thể  Đọc báo dùm bạn  Ngân hàng trực tuyến  Dịch vụ thẻ  Dịch vụ thấu chi qua thẻ  Dịch vụ trả lương qua thẻ  Thanh toán hóa đơn trên ATM  Các Loại Thẻ Đồng Thương Hiệu SAIGONBANK  SAIGONBANK Topup  SMS Banking  Mua hàng trực tuyến  Internet Banking  Phone banking  Truy cập nhanh  Tỷ giá ngoại tệ  Lãi suất  Biểu phí dịch vụ  Đăng ký mở thẻ  Thẻ chính  Thẻ phụ  Tìm kiếm  Quan hệ cổ đông  Báo cáo hoạt động  Công khai báo cáo tài chính năm 2011  Công khai báo cáo tài chính năm 2009  Báo cáo thường niên  Báo cáo thường niên năm 2010  Báo cáo thường niên năm 2009  Báo cáo thường niên năm 2008  Báo Cáo Thường Niên Năm 2007  Báo Cáo Thường Niên Năm 2006  Báo cáo thường niên năm 2005  Báo cáo thường niên năm 2004  Công bố thông tin  Công bố thông tin năm 2011  Công bố thông tin năm 2010  Công bố thông tin năm 2009  Phòng chống rửa tiền
(29/03/2017 20:10)
Tên NT Mua TM Mua CK Bán
AUD 17.227 17.339 17.519
CAD 16.834 16.944 17.105
CHF 22.660 22.804 23.022
CNY 0 3.259 3.330
DKK 0 3.266 3.328
EUR 24.271 24.433 24.659
GBP 27.944 28.135 28.397
HKD 2.900 2.914 2.957
JPY 202,78 203,8 205,71
NOK 0 2.642 2.694
SEK 0 2.538 2.587
SGD 16.121 16.217 16.379
USD 22.690 22.710 22.790