Biểu mẫu
Dịch vụ chuyển tiền nội địa và thanh toán quốc tế
 
 
Dịch vụ chuyển tiền quốc tế chuyển tiền quốc tế   nhờ thu
 
Dịch vụ mua bán ngoại tệ
 
Dịch vụ tiền gửi
 
Dịch vụ Internet Banking
 
Chứng khoán
 
Biểu mẫu khác
 
 
 
(29/06/2017 07:12)
Tên NT Mua TM Mua CK Bán
AUD 17.112 17.223 17.402
CAD 17.114 17.225 17.391
CHF 23.439 23.587 23.809
CNY 0 3.301 3.372
DKK 0 3.441 3.506
EUR 25.550 25.719 25.984
GBP 28.801 28.996 29.261
HKD 2.886 2.901 2.943
JPY 200,77 201,78 203,71
NOK 0 2.677 2.730
SEK 0 2.616 2.667
SGD 16.235 16.331 16.488
USD 22.680 22.700 22.780