Biểu mẫu
Dịch vụ chuyển tiền nội địa và thanh toán quốc tế
 
 
Dịch vụ chuyển tiền quốc tế chuyển tiền quốc tế   nhờ thu
 
Dịch vụ mua bán ngoại tệ
 
Dịch vụ tiền gửi
 
Dịch vụ Internet Banking
 
Chứng khoán
 
Biểu mẫu khác
 
 
 
(23/05/2017 07:59)
Tên NT Mua TM Mua CK Bán
AUD 16.760 16.869 17.040
CAD 16.634 16.742 16.895
CHF 23.070 23.217 23.434
CNY 0 3.252 3.325
DKK 0 3.395 3.457
EUR 25.235 25.402 25.624
GBP 29.146 29.343 29.609
HKD 2.887 2.902 2.943
JPY 202,44 203,46 205,31
NOK 0 2.692 2.743
SEK 0 2.584 2.633
SGD 16.195 16.292 16.444
USD 22.640 22.660 22.730