Cho vay
Cho vay mua nhà, chuyển nhượng quyền sử dụng đất
Người vay phải có hộ khẩu thường trú (kể cả diện KT3) có cùng địa bàn với SAIGONBANK nơi cho vay...
 
Cho vay sửa chữa, xây dựng, trang trí nội thất
Người vay phải có hộ khẩu thường trú (kể cả diện KT3) có cùng địa bàn với SAIGONBANK nơi cho vay...
Cho vay mua phương tiện đi lại
SAIGONBANK cung cấp dịch vụ cho vay với mục đích để mua phương tiện đi lại.
 
Cho vay các nhu cầu khác phục vụ đời sống
SAIGONBANK cung cấp dịch vụ cho vay cho khách hàng là cá nhân, phục vụ đời sống.
Cho vay du học
SAIGONBANK cung cấp dịch vụ cho vay du học dành khách hàng là cá nhân.
Cho vay cầm cố sổ tiết kiệm, giấy tờ có giá
Là hoạt động giúp khách hàng gửi tiền tiết kiệm có kỳ hạn tại SAIGONBANK, có ngay số tiền bằng 90% giá trị tiền gửi tiết kiệm...
Cho vay để đầu tư và kinh doanh chứng khoán
SAIGONBANK cung cấp dịch vụ cho Khách hàng là cá nhân vay để đầu tư và kinh doanh chứng khoán
Cho vay vốn lưu động
SAIGONBANK cung cấp dịch vụ cho Khách hàng là cá nhân vay vốn lưu động
Cho vay đầu tư tài sản cố định
SAIGONBANK cung cấp dịch vụ cho vay đầu tư tài sản cố định cho khách hàng là cá nhân
Cho vay góp vốn vào doanh nghiệp
SAIGONBANK cung cấp dịch vụ cho khách hàng là cá nhân vay với  mục đích góp vốn vào doanh nghiệp
Cho vay hợp tác với doanh nghiệp
SAIGONBANK cung cấp cho khách hàng là cá nhân dịch vụ cho vay với mục đích hợp tác với các doanh nghiệp
(20/08/2017 05:27)
Tên NT Mua TM Mua CK Bán
AUD 17.730 17.844 18.171
CAD 17.690 17.804 18.126
CHF 23.291 23.439 23.865
CNY 0 3.345 3.447
DKK 0 3.540 3.637
EUR 26.285 26.457 26.923
GBP 28.885 29.081 29.595
HKD 2.864 2.879 2.945
JPY 205,55 206,59 210,31
NOK 0 2.817 2.896
SEK 0 2.755 2.831
SGD 16.414 16.512 16.811
USD 22.670 22.690 22.760