Cho vay
Cho vay mua nhà, chuyển nhượng quyền sử dụng đất
Người vay phải có hộ khẩu thường trú (kể cả diện KT3) có cùng địa bàn với SAIGONBANK nơi cho vay...
 
Cho vay sửa chữa, xây dựng, trang trí nội thất
Người vay phải có hộ khẩu thường trú (kể cả diện KT3) có cùng địa bàn với SAIGONBANK nơi cho vay...
Cho vay mua phương tiện đi lại
SAIGONBANK cung cấp dịch vụ cho vay với mục đích để mua phương tiện đi lại.
 
Cho vay các nhu cầu khác phục vụ đời sống
SAIGONBANK cung cấp dịch vụ cho vay cho khách hàng là cá nhân, phục vụ đời sống.
Cho vay du học
SAIGONBANK cung cấp dịch vụ cho vay du học dành khách hàng là cá nhân.
Cho vay cầm cố sổ tiết kiệm, giấy tờ có giá
Là hoạt động giúp khách hàng gửi tiền tiết kiệm có kỳ hạn tại SAIGONBANK, có ngay số tiền bằng 90% giá trị tiền gửi tiết kiệm...
Cho vay để đầu tư và kinh doanh chứng khoán
SAIGONBANK cung cấp dịch vụ cho Khách hàng là cá nhân vay để đầu tư và kinh doanh chứng khoán
Cho vay vốn lưu động
SAIGONBANK cung cấp dịch vụ cho Khách hàng là cá nhân vay vốn lưu động
Cho vay đầu tư tài sản cố định
SAIGONBANK cung cấp dịch vụ cho vay đầu tư tài sản cố định cho khách hàng là cá nhân
Cho vay góp vốn vào doanh nghiệp
SAIGONBANK cung cấp dịch vụ cho khách hàng là cá nhân vay với  mục đích góp vốn vào doanh nghiệp
Cho vay hợp tác với doanh nghiệp
SAIGONBANK cung cấp cho khách hàng là cá nhân dịch vụ cho vay với mục đích hợp tác với các doanh nghiệp
(29/03/2017 20:06)
Tên NT Mua TM Mua CK Bán
AUD 17.227 17.339 17.519
CAD 16.834 16.944 17.105
CHF 22.660 22.804 23.022
CNY 0 3.259 3.330
DKK 0 3.266 3.328
EUR 24.271 24.433 24.659
GBP 27.944 28.135 28.397
HKD 2.900 2.914 2.957
JPY 202,78 203,8 205,71
NOK 0 2.642 2.694
SEK 0 2.538 2.587
SGD 16.121 16.217 16.379
USD 22.690 22.710 22.790