Cho vay
Cho vay mua nhà, chuyển nhượng quyền sử dụng đất
Người vay phải có hộ khẩu thường trú (kể cả diện KT3) có cùng địa bàn với SAIGONBANK nơi cho vay...
 
Cho vay sửa chữa, xây dựng, trang trí nội thất
Người vay phải có hộ khẩu thường trú (kể cả diện KT3) có cùng địa bàn với SAIGONBANK nơi cho vay...
Cho vay mua phương tiện đi lại
SAIGONBANK cung cấp dịch vụ cho vay với mục đích để mua phương tiện đi lại.
 
Cho vay các nhu cầu khác phục vụ đời sống
SAIGONBANK cung cấp dịch vụ cho vay cho khách hàng là cá nhân, phục vụ đời sống.
Cho vay du học
SAIGONBANK cung cấp dịch vụ cho vay du học dành khách hàng là cá nhân.
Cho vay cầm cố sổ tiết kiệm, giấy tờ có giá
Là hoạt động giúp khách hàng gửi tiền tiết kiệm có kỳ hạn tại SAIGONBANK, có ngay số tiền bằng 90% giá trị tiền gửi tiết kiệm...
Cho vay để đầu tư và kinh doanh chứng khoán
SAIGONBANK cung cấp dịch vụ cho Khách hàng là cá nhân vay để đầu tư và kinh doanh chứng khoán
Cho vay vốn lưu động
SAIGONBANK cung cấp dịch vụ cho Khách hàng là cá nhân vay vốn lưu động
Cho vay đầu tư tài sản cố định
SAIGONBANK cung cấp dịch vụ cho vay đầu tư tài sản cố định cho khách hàng là cá nhân
Cho vay góp vốn vào doanh nghiệp
SAIGONBANK cung cấp dịch vụ cho khách hàng là cá nhân vay với  mục đích góp vốn vào doanh nghiệp
Cho vay hợp tác với doanh nghiệp
SAIGONBANK cung cấp cho khách hàng là cá nhân dịch vụ cho vay với mục đích hợp tác với các doanh nghiệp
(23/05/2017 08:02)
Tên NT Mua TM Mua CK Bán
AUD 16.760 16.869 17.040
CAD 16.634 16.742 16.895
CHF 23.070 23.217 23.434
CNY 0 3.252 3.325
DKK 0 3.395 3.457
EUR 25.235 25.402 25.624
GBP 29.146 29.343 29.609
HKD 2.887 2.902 2.943
JPY 202,44 203,46 205,31
NOK 0 2.692 2.743
SEK 0 2.584 2.633
SGD 16.195 16.292 16.444
USD 22.640 22.660 22.730