Kinh doanh ngoại tệ

SAIGONBANK thực hiện tất cả các nghiệp vụ giao dịch hối đoái cho hầu hết các loại ngoại tệ mạnh như USD, EUR, GBP, HKD, CHF, JPY, AUD, CAD, SGD phục vụ nhu cầu thanh toán quốc tế cũng như cung cấp các công cụ giao dịch ngoại hối giúp Quý khách phòng ngừa rủi ro biến động tỷ giá.
 

1.   Giao dịch giao ngay(Spot)

Đặc điểm :
Giao dịch giao ngay là giao dịch hai bên thực hiện mua, bán một lượng ngoại tệ theo tỷ giá giao ngay xác định tại thời điểm giao dịch và kết thúc thanh toán trong vòng hai (2) ngày làm việc tiếp theo.
Đối tượng: Doanh nghiệp hoạt động hợp pháp trên lãnh thổ Việt Nam.
Đồng tiền giao dịch: USD, EUR, JPY, AUD, SGD, CAD, GBP, CHF, HKD, CNY.
Trường hợp thanh toán qua ngày: Quý khách phải trả một khoản đặt cọc theo tỷ lệ quy định của SAIGONBANK trên tổng giá trị giao dịch và bổ sung tiền đặt cọc tỷ giá biến động mạnh ngược chiều với tỷ giá đã chốt, vượt mức quy định của SAIGONBANK.
 
Phương thức giao dịch :  Giao dịch chuyển khoản
Bán ngoại tệ từ tài khoản doanh nghiệp: Khách hàng lập ủy nhiệm chi bán ngoại tệ  gửi Phòng Kế toán Giao dịch, trong đó ghi rõ số lượng  ngoại tệ cần bán, tài khoản VNĐ tương ứng cần chuyển đến.
Mua ngoại tệ thanh toán tiền hàng hóa nhập khẩu, dịch vụ, trả nợ vay cho nước ngoài .
Khách hàng điền đầy đủ các chi tiết về mục đích, số lượng loại ngoại tệ cần thanh toán vào Đơn yêu cầu bán ngoại tệ và xuất trình chứng từ thanh toán nước ngoài có liên quan gửi cho Phòng Tài trợ Thương mại theo quy định hiện hành về Quản lý ngoại hối.
Đặc biệt, SAIGONBANK đáp ứng nhu cầu của  khách hàng  có nhu cầu mua các loại ngoại tệ của các quốc gia Hàn Quốc (KRW), Indonesia (IDR), Ấn Độ (INR), Campuchia (KHR), Đài Loan (TWD), Nga (RUB),… để thanh toán quốc tế thông qua dịch vụ Thanh toán Đa tệ tại SAIGONBANK.

2.   Giao dịch kì hạn (Forward) 

Đặc điểm :
Giao dịch kỳ hạn là giao dịch hai bên cam kết sẽ mua, bán ngoại tệ với nhau với tỷ giá xác định, có hiệu lực thanh toán vào một thời điểm cụ thể trong tương lai nhằm bảo hiểm rủi ro tỷ giá, dự tính được chi phí, thu nhập kinh doanh đảm bảo khả năng thanh toán trong tương lai.
Đối tượng: Doanh nghiệp hoạt động hợp pháp trên lãnh thổ Việt Nam.
Tỷ giá kỳ hạn: tỷ giá được xác định vào ngày giao dịch và thực hiện tại ngày thanh toán hợp đồng.
 Kỳ hạn giao dịch: tối thiểu 3 ngày, tối đa 365 ngày.
Quý khách đặt cọc từ 0-10 % trên tổng giá trị hợp đồng và tỷ giá biến động mạnh ngược chiều với tỷ giá đã chốt, vượt mức quy định của SAIGONBANK nhằm đảm bảo thực hiện giao dịch.
 
Phương thức giao dịch :
Quý khách liên hệ trực tiếp với Phòng Nguồn vốn để biết thêm chi tiết về tỷ giá, kỳ hạn, số lượng, ngày thanh toán, phương thức thanh toán, tỷ lệ đặt cọc … và ký hợp đồng giao dịch kỳ hạn.
Khi mua ngoại tệ của SAIGONBANK thông qua giao dịch kỳ hạn phải xuất trình các chứng từ cung cấp đầy đủ thông tin về mục đích, số lượng và loại ngoại tệ cần thanh toán, thời điểm thanh toán theo quy định hiện hành về quản lý ngoại hối.

3.   Giao dịch hoán đổi (Swap) 

Đặc điểm :
Giao dịch hoán đổi là giao dịch đồng thời mua và bán cùng một lượng ngoại tệ (chỉ có hai đồng tiền được sử dụng trong giao dịch), trong đó kỳ hạn thanh toán của hai giao dịch là khác nhau và tỷ giá của hai giao dịch được xác định tại thời điểm ký kết hợp đồng.  
Đối tượng: Doanh nghiệp hoạt động hợp pháp trên lãnh thổ Việt Nam.
Kỳ hạn giao dịch: tối thiểu 03 ngày, tối đa 365 ngày.
Tỷ lệ đặt cọc: từ 0-10 % trên tổng giá trị hợp đồng.
 
Lợi ích :
Đảm bảo khả năng thanh toán, đáp ứng nhu cầu cân đối nguồn vốn linh hoạt, hiệu quả của Quý Khách bằng việc mua bán giao ngay một loại ngoại tệ bằng đồng tiền tạm thời nhàn rỗi của Quý khách, đồng thời mua bán kỳ hạn ngoại tệ này với SAIGONBANK để nhận lại lượng đồng tiền ban đầu của Quý khách.
Phòng chống rủi ro biến động tỷ giá và tận dụng chênh lệch lãi suất giữa hai đồng tiền. 
 
Phương thức giao dịch :
Quý khách liên hệ trực tiếp với Phòng Nguồn vốn để biết thêm chi tiết về tỷ giá, kỳ hạn, số lượng, ngày thanh toán, phương thức thanh toán, tỷ lệ đặt cọc … và ký hợp đồng giao dịch hoán đổi.
Không cần xuất trình chứng từ chứng minh mục đích mua ngoại tệ.

4.   Giao dịch quyền chọn tiền tệ (Currency option) 

Đặc điểm
Giao dịch quyền chọn tiền tệ là giao dịch mua bán ngoại tệ giữa bên mua quyền chọn và bên bán quyền chọn, trong đó bên bán quyền chọn là SAIGONBANK và khách hàng là bên mua quyền chọn
Khách hàng mua quyền chọn có quyền nhưng không có nghĩa vụ mua/bán một lượng ngoại tệ cụ thể ở mức tỷ giá ấn định cho kỳ hạn xác định trước với một hoản phí quyền chọn tại thời điểm giao dịch. Nếu bên mua quyền chọn thực hiện quyền của mình, bên bán quyền chọn có nghĩa vụ bán (hoặc mua) lượng ngoại tệ theo tỷ giá đã thỏa thuận trước trong hợp đồng
Loại tiền tệ: Cung cấp giao dịch quyền chọn cho các giao dịch giữa các ngoại tệ /ngoại tệ( EUR/USD, AUD/USD, USD/CHF,… (không giao dịch ngoại tệ /VND)
Phí giao quyền chọn (premium): Là số tiền mà bên mua quyền chọn phải trả cho bên bán quyền chọn. Phí quyền chọn phụ thuộc về số ngoại tệ, giá thực hiện, giá thị trường hiện tại, kỳ hạn hợp đồng, và một số yếu tố theo quy định của SAIGONBANK.
Thời hạn hiệu lực của hợp đồng: Là khoảng thời gian quyền lựa chọn có thể được thực hiện theo yêu cầu của người mua quyền được tính từ ngày ký hợp đồng cho đến trước 11h00 sáng (giờ Hà Nội) của ngày đáo hạn..
 
Lợi ích
Giao dịch quyền chọn tiền tệ đáp ứng nhu cầu của khách hàng về bảo hiểm rủi ro tỷ giá và kinh doanh biến động giá cho các khoản thanh toán, nhận thanh toán ngoại tệ trong tương lai.
Khách hàng dự tính được chi phí bảo hiểm, có thể đầu tư với chi phí cố định và có quyền từ chối thực hiện giao dịch trong trường hợp biến động tỷ giá ngược xu hướng với giao dịch đã thỏa thuận với ngân hàng.
 
Loại Quyền chọn :
​Có hai loại: Quyền chọn Mua (Call Option) và Quyền chọn Bán (Put Option).
 
Các kiểu quyền chọn :
Quyền chọn kiểu Mỹ (American Option): có thể được thực hiện quyền chọn vào bất cứ thời điểm nào trong thời hạn hiệu lực của hợp đồng.
Quyền chọn kiểu Châu Âu (European Option): chỉ được thực hiện quyền chọn vào ngày đáo hạn của hợp đồng.
 
Phương thức giao dịch :
Cung cấp đủ các hồ sơ pháp lý theo yêu cầu.
Quý khách cam kết thanh toán đầy đủ và đúng hạn phí quyền chọn theo quy định của SAIGONBANK.
Chứng từ: Khi khách hàng tham gia nghiệp vụ quyền chọn áp dụng cho ngoại tệ với ngoại tệ thì không cần phải có chứng từ chứng minh mục đích sử dụng ngoại tệ.
Quý khách liên hệ trực tiếp với Phòng Nguồn vốn để thỏa thuận số lượng ngoại tệ giao dịch, tỷ giá thực hiện, thời hạn hiệu lực của quyền lựa chọn, kiểu quyền chọn.
Quý khách cam kết thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo quy định của SAIGONBANK.
Trên cơ sở đó nếu khách đồng ý, hai bên tiến hành ký hợp đồng giao dịch quyền chọn.
 

Liên hệ:

Quý khách muốn biết thêm chi tiết sản phẩm, thủ tục thực hiện, xin vui lòng liên hệ:
Phòng kinh doanh ngoại tệ:  ĐT: 083 9143 183 ( máy lẻ : 147,153,266).