Dịch vụ ngân quỹ
Nhằm cung ứng các tiện ích cho khách hàng về tiền mặt, SAIGONBANK thực hiện các dịch vụ về ngân quỹ như sau:
Thực hiện việc thu hộ và kiểm đếm tiền để ghi có vào tài khoản theo yêu cầu khách hàng.
Thực hiện việc chi hộ, chi lương hộ tại đơn vị hoặc tại SAIGONBANK theo yêu cầu khách hàng.
Thu đổi tiền mặt VND không đủ tiêu chuẩn lưu thông.
Thực hiện việc thu đổi ngoại tệ và séc du lịch (Traveller Cheques), thẻ tín dụng quốc tế VISA, MASTER, AMEX, JCB...
 
Nhấn vào đây để tham khảo phí dịch vụ. 
 
(29/06/2017 07:09)
Tên NT Mua TM Mua CK Bán
AUD 17.112 17.223 17.402
CAD 17.114 17.225 17.391
CHF 23.439 23.587 23.809
CNY 0 3.301 3.372
DKK 0 3.441 3.506
EUR 25.550 25.719 25.984
GBP 28.801 28.996 29.261
HKD 2.886 2.901 2.943
JPY 200,77 201,78 203,71
NOK 0 2.677 2.730
SEK 0 2.616 2.667
SGD 16.235 16.331 16.488
USD 22.680 22.700 22.780