Dịch vụ ngân quỹ
Nhằm cung ứng các tiện ích cho khách hàng về tiền mặt, SAIGONBANK thực hiện các dịch vụ về ngân quỹ như sau:
Thực hiện việc thu hộ và kiểm đếm tiền để ghi có vào tài khoản theo yêu cầu khách hàng.
Thực hiện việc chi hộ, chi lương hộ tại đơn vị hoặc tại SAIGONBANK theo yêu cầu khách hàng.
Thu đổi tiền mặt VND không đủ tiêu chuẩn lưu thông.
Thực hiện việc thu đổi ngoại tệ và séc du lịch (Traveller Cheques), thẻ tín dụng quốc tế VISA, MASTER, AMEX, JCB...
 
Nhấn vào đây để tham khảo phí dịch vụ. 
 
(23/05/2017 08:05)
Tên NT Mua TM Mua CK Bán
AUD 16.760 16.869 17.040
CAD 16.634 16.742 16.895
CHF 23.070 23.217 23.434
CNY 0 3.252 3.325
DKK 0 3.395 3.457
EUR 25.235 25.402 25.624
GBP 29.146 29.343 29.609
HKD 2.887 2.902 2.943
JPY 202,44 203,46 205,31
NOK 0 2.692 2.743
SEK 0 2.584 2.633
SGD 16.195 16.292 16.444
USD 22.640 22.660 22.730