Tỷ giá ngoại tệ

Tỷ giá ngày:
(*) Cập nhật ngày 12/07/2020
(Chỉ mang tính kham khảo)
Tên Ngoại tệ Mua tiền mặt Mua chuyển khoản BÁN
10:42
AUD 15.894 15.999 16.229
CAD 16.820 16.929 17.168
CHF 24.315 24.467 24.812
CNY 0 3.261 3.346
DKK 0 3.474 3.554
EUR 25.834 26.004 26.346
USD 23.090 23.110 23.260
HKD 2.958 2.973 3.029
JPY 214,67 215,76 218,79
KRW 0 19,18 19,45
NOK 0 2.411 2.471
SEK 0 2.483 2.543
SGD 16.441 16.539 16.770
GBP 28.813 29.008 29.387