Tỷ giá ngoại tệ

Tỷ giá ngày:
(*) Cập nhật ngày 22/11/2019
(Chỉ mang tính kham khảo)
Tên Ngoại tệ Mua tiền mặt Mua chuyển khoản BÁN
07:26
AUD 15.587 15.690 15.857
CAD 17.234 17.346 17.522
CHF 23.146 23.293 23.535
CNY 0 3.251 3.325
DKK 0 3.403 3.470
EUR 25.396 25.564 25.821
USD 23.130 23.150 23.250
HKD 2.934 2.949 2.994
JPY 211,5 212,57 214,77
KRW 0 19,59 19,79
NOK 0 2.509 2.561
SEK 0 2.377 2.426
SGD 16.841 16.941 17.113
GBP 29.639 29.839 30.140