Tỷ giá ngoại tệ

Tỷ giá ngày:
(*) Cập nhật ngày 23/09/2020
(Chỉ mang tính kham khảo)
Tên Ngoại tệ Mua tiền mặt Mua chuyển khoản BÁN
04:44
AUD 16.476 16.584 16.815
CAD 17.173 17.284 17.520
CHF 24.979 25.135 25.487
CNY 0 3.365 3.451
DKK 0 3.615 3.696
EUR 26.853 27.029 27.390
USD 23.080 23.100 23.250
HKD 2.955 2.970 3.026
JPY 218,9 220 222,98
KRW 0 19,78 20,05
NOK 0 2.455 2.515
SEK 0 2.584 2.644
SGD 16.783 16.882 17.109
GBP 29.336 29.426 29.870