Tỷ giá ngoại tệ

Tỷ giá ngày:
(*) Cập nhật ngày 27/01/2023
(Chỉ mang tính kham khảo)
Tên Ngoại tệ Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán tiền mặt Bán chuyển khoản
14:24
AUD 16.399 16.507 16.986 16.886
HKD 2.964 3.076
USD 23.250 23.280 23.710 23.630
SGD 17.550 17.673 18.143 18.043
SEK 2.239 2.314
NZD 15.070 15.419
NOK 2.331 2.410
KRW 18,84 19,27
JPY 177,7 178,6 183,38 182,38
GBP 28.540 28.784 29.474 29.374
EUR 25.063 25.269 25.881 25.781
DKK 3.376 3.483
CNY 3.393 3.512
CHF 25.168 25.670
CAD 17.289 17.402 17.888 17.788
14:22
AUD 16.399 16.507 17.036 16.936
HKD 2.964 3.076
SGD 17.550 17.673 18.143 18.043
KRW 18,84 19,27
CHF 25.168 25.670
SEK 2.239 2.314
GBP 28.540 28.784 29.474 29.374
CNY 3.393 3.512
NZD 15.070 15.419
JPY 177,7 178,6 183,38 182,38
DKK 3.376 3.483
EUR 25.063 25.269 25.881 25.781
USD 23.250 23.435 23.710 23.630
NOK 2.331 2.410
CAD 17.289 17.402 17.888 17.788
08:15
AUD 16.434 16.542 16.995 16.895
CAD 17.322 17.434 17.899 17.799
NOK 2.338 2.410
CHF 25.248 25.754
CNY 3.394 3.503
USD 23.250 23.280 23.710 23.630
DKK 3.384 3.482
KRW 18,9 19,27
SEK 2.247 2.314
JPY 178,19 178,89 183,43 182,43
SGD 17.599 17.703 18.184 18.084
HKD 2.965 3.078
GBP 28.624 28.839 29.510 29.410
EUR 25.129 25.296 25.916 25.816
NZD 15.093 15.394