Tỷ giá ngoại tệ

Tỷ giá ngày:
(*) Cập nhật ngày 17/07/2019
(Chỉ mang tính kham khảo)
Tên Ngoại tệ Mua tiền mặt Mua chuyển khoản BÁN
01:59
AUD 16.126 16.233 16.408
USD 23.130 23.150 23.250
CHF 23.278 23.425 23.676
CNY 0 3.330 3.404
DKK 0 3.463 3.530
EUR 25.814 25.984 26.247
GBP 28.679 28.874 29.168
GBP 28.679 28.874 29.177
HKD 2.938 2.952 2.998
JPY 212,54 213,61 215,82
KRW 0 19,61 19,82
NOK 0 2.687 2.741
SEK 0 2.452 2.502
SGD 16.908 17.009 17.186
CAD 17.569 17.682 17.863