Tỷ giá ngoại tệ

Tỷ giá ngày:
(*) Cập nhật ngày 22/01/2020
(Chỉ mang tính kham khảo)
Tên Ngoại tệ Mua tiền mặt Mua chuyển khoản BÁN
04:04
AUD 15.718 15.822 16.002
CAD 17.542 17.655 17.827
CHF 23.666 23.815 24.058
CNY 0 3.317 3.390
DKK 0 3.406 3.471
EUR 25.411 25.579 25.834
USD 23.100 23.120 23.220
HKD 2.951 2.965 3.010
JPY 208,54 209,59 211,67
KRW 0 19,75 19,98
NOK 0 2.562 2.613
SEK 0 2.405 2.452
SGD 16.983 17.083 17.255
GBP 29.793 29.993 30.292