Tỷ giá ngoại tệ

Tỷ giá ngày:
(*) Cập nhật ngày 31/03/2020
(Chỉ mang tính kham khảo)
Tên Ngoại tệ Mua tiền mặt Mua chuyển khoản BÁN
09:23
AUD 14.412 14.510 14.756
CAD 16.443 16.551 16.823
CHF 24.292 24.445 24.856
CNY 0 3.276 3.371
DKK 0 3.448 3.536
EUR 25.706 25.876 26.271
USD 23.550 23.570 23.710
HKD 3.010 3.025 3.090
JPY 215,81 216,9 220,45
KRW 0 19,23 19,55
NOK 0 2.202 2.274
SEK 0 2.321 2.382
SGD 16.371 16.469 16.741
GBP 28.840 29.036 29.478