Tỷ giá ngoại tệ

Tỷ giá ngày:
(*) Cập nhật ngày 08/12/2023
(Chỉ mang tính kham khảo)
Tên Ngoại tệ Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán tiền mặt Bán chuyển khoản