Khách hàng cá nhân

Cho vay tiêu dùng cá nhân qua thẻ; Bảo lãnh trong nước;  Cho vay sản xuất, thương mại,...
Tiền gửi tiết kiệm; Tiền gửi thanh toán,...
Nhằm cung ứng các tiện ích cho khách hàng về tiền mặt , SAIGONBANK thực hiện các dịch vụ về ngân quỹ như sau...
Dịch vụ chuyển tiền nội địa
Khi bạn có nhu cầu chuyển tiền tới bất cứ nơi nào trên thế giới như Mỹ, Anh, Pháp, Úc, Trung Quốc,v.v… cho nhiều mục đích hợp pháp khác nhau như học tập, chữa bệnh, du lịch, đi công tác, trả phí ở nước ngoài, trợ cấp cho thân nhân, chuyển tiền thừa kế, định cư ở nước ngoài, v.v... .,
SAIGONBANK thực hiện tất cả các nghiệp vụ giao dịch hối đoái cho hầu hết các loại ngoại tệ mạnh như USD, EUR, GBP, HKD, CHF, JPY, AUD, CAD, SGD phục vụ nhu cầu thanh toán quốc tế
SAIGONBANK cung cấp dịch vụ bão lãnh dành cho khách hàng cá nhân
Ngoài các dịch vụ trên, SAIGONBANK còn cung cấp các dịch vụ khác...