Giới thiệu
Mạng lưới chi nhánh SAIGONBANK
Gồm 35 CN và 56 PGD tại các khu vực:
Tỉnh/Thành Phố : Quận/Huyện :
Danh sách địa điểm các chi nhánh/Phòng giao dịch:
(29/06/2017 07:14)
Tên NT Mua TM Mua CK Bán
AUD 17.112 17.223 17.402
CAD 17.114 17.225 17.391
CHF 23.439 23.587 23.809
CNY 0 3.301 3.372
DKK 0 3.441 3.506
EUR 25.550 25.719 25.984
GBP 28.801 28.996 29.261
HKD 2.886 2.901 2.943
JPY 200,77 201,78 203,71
NOK 0 2.677 2.730
SEK 0 2.616 2.667
SGD 16.235 16.331 16.488
USD 22.680 22.700 22.780