Dịch vụ Thư tín dụng ( L/C)

Thư tín dụng nhập khẩu 

1.   Hồ sơ mở Thư tín dụng nhập khẩu

Bản chính Thư yêu cầu mở L/C (theo mẫu).
Hợp đồng ngoại thương hoặc giấy tờ có giá trị như hợp đồng.
Bản sao giấy chứng nhận đăng ký mã số doanh nghiệp xuất nhập khẩu (đối với khách hàng giao dịch lần đầu)
Bản sao giấy phép đăng ký kinh doanh (đối với khách hàng giao dịch lần đầu)
Bản chính và một bản sao Giấy xác nhận đăng ký vay, trả nợ nước ngoài của Ngân hàng Nhà nước (trường hợp Thư tín dụng trả chậm trên một năm)
Hồ sơ liên quan đến việc xét duyệt bảo lãnh theo yêu cầu của SAIGONBANK.

2.   Điều kiện mở Thư tín dụng

Ký quỹ theo yêu cầu của SAIGONBANK
Có tài sản đảm bảo cho khoản được bảo lãnh

3.   Điều kiện tu chỉnh Thư tín dụng

Ký quỹ theo yêu cầu của SAIGONBANK (chỉ áp dụng đối với tu chỉnh tăng trị giá).
Bản chính đơn đề nghị tu chỉnh Thư tín dụng (theo mẫu)

4.   Điều kiện cấp thư bảo lãnh nhận hàng

Ký quỹ đủ trị giá lô hàng (nếu là L/C trả ngay) .
Bản chính Thư yêu cầu cấp thư bảo lãnh nhận hàng (theo mẫu)
Bản sao hóa đơn, bản sao vận đơn.

5.   Thanh toán Thư tín dụng

SAIGONBANK kiểm tra chứng từ ngay sau khi nhận và thông báo cho khách hàng về tình trạng bộ chứng từ để khách hàng 
Đối với Thư tín dụng trả ngay
Nộp đủ ngoại tệ thanh toán hoặc mua đủ ngoại tệ thanh toán hoặc vay thanh toán.
Ký chấp nhận bất hợp lệ của bộ chứng từ (nếu có)
Nhận bộ chứng từ.
Đối với Thư tín dụng trả chậm
Ký cam kết chấp nhận thanh toán vào ngày đáo hạn
Ký chấp nhận bất hợp lệ của bộ chứng từ (nếu có)
Nhận bộ chứng từ.
 

Thư tín dụng xuất khẩu

1.   Thông báo Thư tín dụng/ tu chỉnh Thư tín dụng

Ngay sau khi nhận được Thư tín dụng/ tu chỉnh Thư tín dụng, SAIGONBANK sẽ kiểm tra tính xác thực của Thư tín dụng/tu chỉnh Thư tín dụng và thông báo ngay cho khách hàng. Khách hàng có thể đến nhận trực tiếp tại ngân hàng hoặc yêu cầu ngân hàng chuyển đến bằng đường bưu điện.

2.   Chuyển nhượng Thư tín dụng xuất khẩu

 SAIGONBANK thực hiện chuyển nhượng Thư tín dụng xuất khẩu nếu Thư tín dụng cho phép chuyển nhượng và SAIGONBANK được chỉ định là ngân hàng chuyển nhượng.
Hồ sơ chuyển nhượng Thư tín dụng:
Bản chính Thư yêu cầu chuyển nhượng Thư tín dụng (theo mẫu)
Bản chính Thư tín dụng và toàn bộ các tu chỉnh (nếu có)

3.   Đòi tiền theo Thư tín dụng xuất khẩu

Khách hàng xuất trình:
Bộ chứng từ
Bản chính Thư tín dụng và toàn bộ các tu chỉnh (nếu có)
Bản chính Thư yêu cầu chiết khấu/ thanh toán bộ chứng từ (theo mẫu)
Ngay sau khi nhận yêu cầu, SAIGONBANK thực hiện:
Kiểm tra bộ chứng từ.
Thông báo và hướng dẫn khách hàng sửa chữa sai sót của bộ chứng từ (nếu có).
Gửi bộ chứng từ đến ngân hàng nước ngoài và lập thủ tục đòi tiền theo Thư tín dụng.
Theo dõi và ghi có vào tài khoản khách hàng ngay khi nhận được tiền thanh toán từ ngân hàng nước ngoài.

4.   Chiết khấu chứng từ

SAIGONBANK có thể chiết khấu tối đa 95% trị giá bộ chứng từ bằng ngoại tệ với lãi suất chiết khấu cạnh tranh.

5.   SAIGONBANK có chính sách tài trợ như

Có chính sách lãi suất ưu đãi cho khách hàng khi Thư tín dụng xuất khẩu được thông báo qua SAIGONBANK và khách hàng bán ngoại tệ cho SAIGONBANK.
 

Liên hệ:

Nếu có thắc mắc về sản phẩm hoặc cần được hướng dẫn thêm, vui lòng liên hệ:
Phòng Tài trợ thương mại : 028- 39143183 (máy lẻ : 140 hoặc 133 hoặc 245)