Năm 2021, kinh tế Việt Nam có thể đạt mức tăng trưởng trên 6%

Năm 2021, kinh tế Việt Nam có thể đạt mức tăng trưởng trên 6%

“Việt Nam đã biết nắm bắt cơ hội tốt từ khủng hoảng”, khẳng định điều này, TS. Jacques Morisset, Chuyên gia Kinh tế trưởng Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam dự báo: Năm 2021, kinh tế Việt Nam có thể đạt mức tăng trưởng trên 6%.

NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG

Giải Pháp Tài Chính Thông Minh