Tăng 7 bậc, chỉ số tiếp cận tín dụng của Việt Nam lọt top 25 thế giới

Tăng 7 bậc, chỉ số tiếp cận tín dụng của Việt Nam lọt top 25 thế giới

Báo cáo đánh giá về môi trường kinh doanh của Ngân hàng Thế giới (WB) năm 2020 mới được công bố, chỉ số tiếp cận tín dụng của Việt Nam đã tăng 7 bậc so với năm trước và nằm trong nhóm 25 quốc gia có điểm cao nhất, góp phần tích cực vào việc cải thiện môi trường kinh doanh tại  Việt Nam.

NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG

Giải Pháp Tài Chính Thông Minh