Liên hệ
Địa chỉ: 2C Phó Đức Chính, Quận 1, TPHCM
Tel:  (84-8) 39.143.183
Fax: (84-8) 39.143.193
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/fileServlet?l=0&f=/files/upload/setting/SaigbankCard1.jpg
(28/02/2020 20:37)
Tên NT Mua TM Mua CK Bán
AUD 14.991 15.092 15.272
CAD 17.063 17.174 17.367
CHF 23.803 23.953 24.235
CNY 0 3.277 3.355
DKK 0 3.391 3.462
EUR 25.301 25.469 25.773
GBP 29.533 29.731 30.085
HKD 2.948 2.962 3.011
JPY 211,36 212,42 214,85
KRW 0 19,08 19,31
NOK 0 2.430 2.483
SEK 0 2.366 2.417
SGD 16.456 16.554 16.741
USD 23.160 23.180 23.290