QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC GIẢM GIÁ TÀI SẢN TẠI TỈNH QUẢNG NINH
Ngày nhập : 20/03/2019 14:49
Căn cứ khoản 1 Điều 20, Điều 104 Luật Thi hành án dân sự 2018 (được sửa đổi, bổ sung một số điều năm 2014);

Căn cứ Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự số 07/2018/QĐST-KDTM ngày 28/08/2018 của Tòa án nhân dân thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh;

Căn cứ Quyết định thi hành án theo đơn yêu cầu số 07/QĐ-CCTHADS ngày 05/11/2018 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh;

Căn cứ Thông báo số 82/2019/CV-ĐGQN ngày 26/02/2019 của Công ty Cổ phần đấu giá Quảng Ninh về việc thông báo kết quả thực hiện hợp đồng dịch vụ đấu giá;

Căn cứ biên bản giải quyết việc thi hành án ngày 06/03/2019 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1.Giảm giá tài sản của anh Phạm Tiến Sỹ và chị Nguyễn Thị Chính tại: Tổ 5 (nay là tổ 4), khu Dốc Thông, phường Cẩm Tây, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

Tài sản giảm giá gồm :

Quyền sử dụng 172 m² đất và tài sản gắn liền với đất là 01 (một) ngôi nhà cấp 4 tại tổ 5 (nay là tổ 4), khu Dốc Thông, phường Cẩm Tây, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BH 735655, vào sổ cấp số CH 00025 do UBND thị xã Cẩm Phả (nay là thành phố Cẩm Phả) cấp ngày 26/06/2013 mang tên ông Vũ Văn Mạnh và bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh đã chuyển nhượng cho anh Phạm Tiến Sỹ và chị Nguyễn Thị Chính.
 
Giá khởi điểm: 410.600.000đ (Bốn trăm mười triệu sáu trăm nghìn đồng)

Mức giảm giá lần 1 là: 410.600.000đ x 10% = 41.060.000đ (Bốn mươi mốt triệu không trăm sáu mươi nghìn đồng).

 Giá tài sản sau khi đã giảm giá lần 1 là: 410.600.000đ – 41.060.000đ = 369.540.000đ (Ba trăm sáu mươi chín triệu năm trăm bốn mươi nghìn đồng).

 Điều 2. Người phải thi hành án, người được thi hành án và những người có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ./.
 
 
 

NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG

Giải Pháp Tài Chính Thông Minh