SAIGONBANK - CN BÌNH HÒA - THÔNG BÁO LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ
Ngày nhập : 05/07/2024 16:35
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương - Chi nhánh Bình Hòa thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản đảm bảo của ông NGUYỄN ĐỨC NHÂN và bà NGUYỄN THANH TRÚC, bảo đảm cho nghĩa vụ trả nợ vay của ông NGUYỄN NGỌC THẠCH, cụ thể như sau :

1. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá :

- Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương – Chi nhánh Bình Hòa

- Địa chỉ số : 139-141-143 Nơ Trang Long, Phường 12, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM

2. Thông tin về tài sản đấu giá : Xe ô tô con LEXUS RX350 biển số : 51F-943.12

+ Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu :

Giấy chứng nhận đăng ký ô tô số 213368 do Công An thành phố Hồ Chí Minh – Phòng Cảnh Sát Giao Thông cấp ngày 14 tháng 10 năm 2016.

3. Giá khởi điểm : 360.000.000 đồng (Ba trăm sáu mươi triệu đồng).

Giá khởi điểm không bao gồm lệ phí trước bạ, phí công chứng, các chi phí khác liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu/sử dụng tài sản (nếu có), các chi phí này do người trúng đấu giá chịu.

4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản :
 
 
5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn tổ chức đấu giá :

- Thời gian nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá : Trước 16h30 ngày 10/07/2024

-  Địa điểm và phương thức nộp hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn tổ chức bán đấu giá :

Tổ chức đấu giá có nhu cầu tham gia vui lòng gửi bộ hồ sơ đăng ký (có đầy đủ tài liệu liệt kê tại Mục 4 Thông báo này, được đóng dấu xác nhận của tổ chức đấu giá) theo đường bưu chính về địa chỉ số : 139-141-143 Nơ Trang Long, Phường 12, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM.

Lưu ý : - Hồ sơ đăng ký mặc nhiên hết hiệu lực trong trường hợp tổ chức đấu giá không được lựa chọn đấu giá theo quy định của pháp luật.

- SAIGONBANK Chi Nhánh Bình Hòa sẽ có văn bản thông báo kết quả cho tổ chức đấu giá được lựa chọn, những đơn vị không được thông báo kết quả được hiểu là không được lựa chọn, SAIGONBANK Chi Nhánh Bình Hòa không hoàn trả hồ sơ với những đơn vị không được lựa chọn.

Mọi thông tin vui lòng liên hệ :

- Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương – Chi nhánh Bình Hòa

- Địa chỉ số : 139-141-143 Nơ Trang Long, Phường 12, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM

+  Đầu mối liên hệ  : ông Nguyễn Trần Anh Tuấn

Điện thoại di động  : 0908333385
 

NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG

Giải Pháp Tài Chính Thông Minh