THÔNG BÁO VỀ TỔ CHỨC BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TẠI CHI NHÁNH HÀ NỘI
Ngày nhập : 23/12/2022 16:57
Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Công thương – Chi nhánh Hà Nội (SAIGONBANK – CN Hà Nội) thông báo về việc bán đấu giá tài sản đảm bảo để thu hồi nợ vay, thông tin cụ thể như sau:

- Tài sản đấu giá: Toàn bộ Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 168(1), tờ bản đồ số 32, diện tích 73,7 m2 (sử dụng riêng: 63,5 m2; chung: 10,2 m2), địa chỉ xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội. Tài sản thuộc quyền sở hữu và sử dụng của ông Vũ Huy Minh và bà Nguyễn Thị Hòa.

- Giá khởi điểm bán đấu giá tài sản là: 1.532.091.259 đồng (Một tỷ, năm trăm ba hai triệu, không trăm chín mươi mốt nghìn, hai trăm năm mươi chín đồng). Mức giá khởi điểm trên chưa bao gồm các loại thuế, lệ phí trước bạ nhà đất và các nghĩa vụ tài chính, các khoản chi phí khác trong việc sang tên chuyển quyền sở hữu, sử dụng. Người mua được tài sản đấu giá chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục chuyển quyền sở hữu, sử dụng và phải chịu nộp các loại thuế, lệ phí trước bạ nhà đất và các khoản chi phí khác cho Nhà nước.

- Tiền đặt trước khi tham gia đấu giá: 306.418.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm linh sáu triệu, bốn trăm mười tám nghìn đồng chẵn./.)

- Thời hạn nộp tiền đặt trước: từ 00 giờ 00 phút ngày 30/12/2022 đến 17 giờ 00 phút ngày 04/01/2023.

- Thời gian bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: từ 08 giờ 30 phút ngày 21/12/2022 đến 17 giờ 00 phút ngày 03/01/2023 bằng đăng ký trực tiếp tại Văn phòng giao dịch (trong giờ hành chính) của Công ty Đấu giá Hợp danh Toàn Cầu. Địa chỉ: Số 36 ngõ 61 phố Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

- Hình thức, phương thức đấu giá: bỏ phiếu trực tiếp nhiều vòng tại cuộc đấu giá, theo phương thức trả giá lên.

- Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: 09 giờ 00 phút ngày 05/01/2023 tại Văn phòng giao dịch của Công ty Đấu giá Hợp danh Toàn Cầu. Địa chỉ: Số 36, ngõ 61 phố Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua đấu giá tài sản xin liên hệ và nộp đơn cho Công ty Đấu giá Hợp danh Toàn Cầu.

- Chi tiết xin liên hệ :

Văn phòng giao dịch của Công ty Đấu giá Hợp danh Toàn Cầu

Địa chỉ: Số 36, ngõ 61 phố Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

Điện thoại : 02466624364.
 

NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG

Giải Pháp Tài Chính Thông Minh