THÔNG BÁO VỀ VIỆC BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TẠI CHI NHÁNH BÌNH HÒA
Ngày nhập : 21/05/2021 13:30
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương - Chi Nhánh Bình Hòa thông báo về việc bán đấu giá tài sản đảm bảo để thu hồi nợ vay, thông tin cụ thể như sau :

1. Tài sản đấu giá : 10 (mười) Quyền sử dụng đất với tổng diện tích 88.721,8 m2  cùng tọa lạc tại Thôn 4, xã Mađaguôi, huyện Đạ Huoai, Tỉnh Lâm Đồng, cụ thể như sau :
 

2. Tình trạng pháp lý tài sản : Tài sản thế chấp, bán để thu hồi nợ vay.

+ Hồ sơ pháp lý :

- Giấy chứng nhận Quyên sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Số  phát hành BK 451081; Số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH 00825 do UBND Huyện Đạ Huoai cấp ngày 28/5/2012.

- Giấy chứng nhận Quyên sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Số  phát hành BK 451082; Số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH 00821 do UBND Huyện Đạ Huoai cấp ngày 28/5/2012.

- Giấy chứng nhận Quyên sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Số  phát hành BK 451083; Số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH 00826 do UBND Huyện Đạ Huoai cấp ngày 28/5/2012.

- Giấy chứng nhận Quyên sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Số  phát hành BK 451084; Số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH 00827 do UBND Huyện Đạ Huoai cấp ngày 28/5/2012.

- Giấy chứng nhận Quyên sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Số  phát hành BK 451085; Số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH 00822 do UBND Huyện Đạ Huai cấp ngày 28/5/2012.

- Giấy chứng nhận Quyên sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Số  phát hành BK 451086; Số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH 00819 do UBND Huyện Đạ Huai cấp ngày 28/5/2012.

- Giấy chứng nhận Quyên sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Số  phát hành BK 451087; Số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH 00828 do UBND Huyện Đạ Huoai cấp ngày 28/5/2012.

- Giấy chứng nhận Quyên sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Số  phát hành BK 451088; Số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH 00824 do UBND Huyện Đạ Huai cấp ngày 28/5/2012.

- Giấy chứng nhận Quyên sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Số  phát hành BK 451089; Số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH 00823 do UBND Huyện Đạ Huai cấp ngày 28/5/2012.

- Giấy chứng nhận Quyên sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Số  phát hành BK 451090; Số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH 00820 do UBND Huyện Đạ Huai cấp ngày 28/5/2012

3. Giá khởi điểm : 14.675.000.000 đồng (bằng chữ: Mười bốn tỷ sáu trăm bảy mươi lăm triệu đồng).

- Giá khởi điểm trên chưa bao gồm thuế, phí, lệ phí và các nghĩa vụ tài chính khác liên quan đến giao dịch chuyển nhượng tài sản.

4. Thời gian xem tài sản : Ngày 27/05/2021 và ngày 28/05/2021

5. Thời gian, địa điểm, bán và tiếp nhận hồ sơ đăng ký đấu giá : 19/05/2021 đến hết ngày 08/06/2021 tại Trung Tâm số 19/5 Hoàng Việt, phường 4, Quận Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh.

6. Hồ sơ tham gia đấu giá : 500.000 đồng/hồ sơ (Năm trăm ngàn đồng/hồ sơ)

7. Tiền đặt trước, thời hạn nộp tiền đặt trước :

- Tiền đặt trước : 20% so với giá khởi điểm

- Thời hạn nộp tiền đặt trước : từ ngày 08/06/2021 đến hết ngày 10/06/2021. (Tuy nhiên khách hàng tham gia đấu giá có thể nộp tiền đặt trước trong thời hạn tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá nhưng phải có thỏa thuận đồng ý với Trung Tâm. Tiền đặt trước tham gia đấu giá khách hàng nộp vào tài khoản của Trung Tâm số 060153075312 tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi Nhánh Trung Tâm hoặc thỏa thuận thay thế tiền đặt trước bằng chứng thư bảo lãnh của Ngân hàng trước ngày đấu giá).

8. Thời gian tổ chức đấu giá : Vào lúc 14 giờ 00 ngày 11/06/2021.

9. Địa điểm tổ chức bán đấu giá : Số 19/5 Hoàng Việt, phường 4, Quận Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh

Chi tiết xin liên hệ :

TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Địa chỉ : 19/5 Hoàng Việt, phường 4, Quận Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh

- Điện thoại : 028 38119849  (A.Toàn)

NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG – CHI NHÁNH BÌNH HÒA

- Địa chỉ : 139-141-143 Nơ Trang Long, phường 12, Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh

- Điện thoại : 028 35165832          Fax : 028 35165835

(Các thủ tục trên thực hiện vào giờ hành chính các ngày làm việc, trừ ngày lễ, tết, thứ 7, chủ nhật)
 
 

NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG

Giải Pháp Tài Chính Thông Minh