THÔNG BÁO VỀ VIỆC BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TẠI CHI NHÁNH HÀ NỘI
Ngày nhập : 05/09/2023 08:45
Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Công thương – Chi nhánh Hà Nội (SAIGONBANK – CN Hà Nội) thông báo về việc bán đấu giá tài sản đảm bảo để thu hồi nợ vay, thông tin cụ thể như sau:

- Tài sản đấu giá: Toàn bộ Quyền sử dụng đất tại địa chỉ: Xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội, trên thửa đất số: 22, tờ bản đồ số: 31. Tài sản thuộc quyền sở hữu và sử dụng của ông Nguyễn Hữu Lân và bà Nguyễn Thị Hơn.

- Giá khởi điểm bán đấu giá tài sản: 3.861.507.000 đồng (Ba tỷ, tám trăm sáu mươi mốt triệu, năm trăm linh bảy nghìn đồng). Mức giá khởi điểm trên chưa bao gồm thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ nhà đất và các khoản chi phí khác trong việc sang tên chuyển quyền sở hữu sử dụng. Người mua được tài sản đấu giá tự làm thủ tục chuyển quyền sở hữu sử dụng, nộp thuế, lệ phí và các chi phí liên quan khác trong việc sang tên nhà đất theo quy định pháp luật.

- Tiền đặt trước khi tham gia đấu giá: 772.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy trăm bảy hai triệu đồng).

- Thời hạn nộp tiền đặt trước: Từ 08 giờ 00 phút ngày 12/9/2023 đến trước 17 giờ 00 phút ngày 14/9/2023.

- Thời gian bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ 08 giờ 00 phút ngày 22/8/2023 đến 17 giờ 00 phút ngày 12/9/2023 bằng đăng ký trực tiếp tại Công ty Đấu giá Hợp danh Bảo Phong. Địa chỉ: Tầng 5, số 167 An Trạch, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Điện thoại: 0984135369.

- Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

- Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: 09 giờ 00 phút ngày 15/9/2023 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Bảo Phong. Địa chỉ: Tầng 5, số 167 An Trạch, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Điện thoại: 0984135369.

- Chi tiết xin liên hệ:

Công ty Đấu giá Hợp danh Bảo Phong

Địa chỉ: Tầng 5 số 167 An Trạch, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 0984135369.
 
 

NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG

Giải Pháp Tài Chính Thông Minh