THÔNG BÁO VỀ VIỆC THU GIỮ VÀ XỬ LÝ TÀI SẢN THẾ CHẤP TẠI TỈNH BÌNH DƯƠNG
Ngày nhập : 08/04/2019 15:52
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (SAIGONBANK) thông báo thực hiện việc thu giữ, xử lý toàn bộ các tài sản thế chấp của Công ty TNHH SX & TM Hồng Thảo để thu hồi nợ theo Thông báo số 760/2019/SGB-TD ngày 05/04/2019. Nội dung thu giữ và xử lý tài sản thế chấp như sau :
 
1. Tài sản bị thu giữ, phát mãi bao gồm :
 
 
2. Lý do thu giữ và xử lý tài sản thế chấp : do Công ty TNHH SX & TM Hồng Thảo không thực hiện đúng các cam kết trong các Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng thế chấp và Biên bản làm việc đã ký với SAIGONBANK.

3. Mục đích thu giữ và xử lý tài sản thế chấp : để xử lý thu hồi các khoản nợ của Công ty TNHH SX & TM Hồng Thảo tại SAIGONBANK.

4. Thời gian thực hiện thu giữ, phát mãi tài sản : từ ngày 03 tháng 05 năm 2019 cho đến khi thu hồi xong nợ.

5. Địa điểm thu giữ : tại nơi có tài sản thế chấp : Phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương

6. Phương thức xử lý : sau khi thu giữ sẽ đưa các tài sản ra bán đấu giá công khai theo quy định.

Trân trọng thông báo.
 
 

NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG

Giải Pháp Tài Chính Thông Minh