THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TẠI CHI NHÁNH QUẢNG NINH
Ngày nhập : 20/03/2020 16:48
THÔNG BÁO
BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TẠI CHI NHÁNH QUẢNG NINH

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương – Chi nhánh Quảng Ninh có tài sản thế chấp của khách hàng vay đang được Cục Thi hành án dân sự Thành phố Uông Bí tổ chức bán đấu giá để thu hồi nợ vay theo Quyết định thi hành án số 24/QĐ-CCTHADS ngày 02/10/2019 với một số thông tin chính như sau:

1. Tài sản bán đấu giá: Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AD757639, số vào sổ cấp GCN: H00462 do UBND thị xã Uông Bí (thành phố Uông Bí) cấp ngày 25/10/2005 mang tên hộ bà Phạm Thị Coóng sinh năm 1925 đã chuyển nhượng cho ông Nguyễn Quang Hưng (Theo hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất số 48TP/CC-SCT/HĐGD ngày 22/04/2009). Tại địa chỉ: tổ 20A, khu 6, phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.

2. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 385.205.000 đồng (Ba trăm tám mươi lăm triệu hai trăm linh năm nghìn đồng). Giá trên chưa bao gồm các loại thuế, lệ phí liên quan theo quy định của pháp luật.
Tiền đặt trước tài sản: 60.000.000đ (Sáu mươi triệu đồng)

3. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 
Thời gian nộp tiền đặt trước đăng ký tham gia đấu giá : Từ  8h00’ đến  16h00’ ngày 31/03/2020; 01/04/2020; 02/04/2020 tại trụ sở Công ty CP Đấu Giá hợp danh Quảng Ninh tại địa chỉ số 26, Phố Văn Lang, Phường Hồng Gai, TP Hạ Long, Quảng Ninh. Điện thoại 0203.3816731.
Các thông tin khác được nêu chi tiết tại Thông báo về việc đấu giá tài sản số 134/TB-CCTHADS ngày 17/03/2020 của chi Cục Thi hành án dân sự Thành phố Uông Bí (đính kèm thông báo này)

4. Để biết thông tin chi tiết liên hệ: Chi cục thi hành án dân sự thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh tại địa chỉ: Khu Bí Giàng, phường Yên Thanh, thành phố  Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.

Trân trọng thông báo./.

NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG

Giải Pháp Tài Chính Thông Minh