Đại hội Chi bộ 1 nhiệm kỳ 2022-2025 - Đảng bộ SAIGONBANK
Ngày nhập : 28/07/2022 16:22
Ngày 28/07/2022, Chi bộ 1 trực thuộc Đảng bộ Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (SAIGONBANK) đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ 1 nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Đến tham dự Đại hội có đồng chí Vũ Quang Lãm – Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng quản trị cùng toàn thể đảng viên của Chi bộ 1.

Đại hội đã tập trung thảo luận về Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ 1 nhiệm kỳ 2020 – 2022; mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 – 2025 và Báo cáo kiểm điểm Chi ủy nhiệm kỳ 2020-2022. Các báo cáo đã đánh giá, kiểm điểm khách quan, toàn diện về ưu điểm, khuyết điểm và phân tích rõ những nguyên nhân hạn chế, rút ra bài học kinh nghiệm thực tiễn để hoàn thành tốt nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2025.

Đại hội đã bầu Chi ủy Chi bộ 1 nhiệm kỳ 2022 - 2025 gồm 03 đồng chí: đồng chí Trần Thanh Giang - Bí thư; đồng chí Nguyễn Đình Nam - Phó Bí thư và đồng chí Nguyễn Thủy Tiên - Chi Ủy viên.

Với tinh thần nhất trí cao, toàn thể Đảng viên đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Chi bộ 1 nhiệm kỳ 2022-2025, tập thể đảng viên Chi bộ 1 quan tâm phát huy những mặt đã đạt được và khắc phục hạn chế để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị, tham gia vào sự phát triển chung của SAIGONBANK.
 

Bí thư Đảng ủy SAIGONBANK tham dự Đại hội cùng Chi ủy Chi bộ 1
nhiệm kỳ 2022 - 2025
 
 
 

NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG

Giải Pháp Tài Chính Thông Minh