Đại hội đại biểu công đoàn Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương nhiệm kỳ 2023 – 2028
Ngày nhập : 04/04/2023 10:57
Ngày 01/04/2023 Công đoàn Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (SAIGONBANK) đã tổ chức Đại hội đại biểu công đoàn cơ sở SAIGONBANK nhiệm kỳ 2023 – 2028. Tham dự Đại hội có đại diện Ban thường vụ, đại diện các Ban chuyên đề Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh; về phía SAIGONBANK có Ông Vũ Quang Lãm – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ông Trần Thanh Giang – Đảng Ủy viên, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc SAIGONBANK cùng các thành viên Ban điều hành, đại diện Đoàn Thanh niên và đại biểu từ các Tổ công đoàn/ Công đoàn bộ phận tham dự.
 

Ông Trương Hồng Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Liên đoàn Lao động
TP. Hồ Chí Minh phát biểu
 
Tại Đại hội, Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2017 – 2022 đã trình bày báo cáo tổng kết hoạt động trong nhiệm kỳ vừa qua và phương hướng hoạt động 2023-2028; báo cáo kiểm điểm Ban chấp hành. Nhiệm kỳ vừa qua, Công đoàn cơ sở đã thực hiện tốt vai trò của mình như: đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động, công đoàn viên, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ, thực hiện nhiệm vụ chính trị trong ngân hàng, phát huy dân chủ trong Công đoàn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh doanh, tham gia xây dựng chính sách SAIGONBANK liên quan đến đời sống, vật chất và tinh thần cho công đoàn viên; thực hiện tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các quy chế, quy định của SAIGONBANK, tích cực tham gia xây dựng phong trào thi đua xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh. Ngoài ra, Công đoàn SAIGONBANK thường xuyên phối hợp cùng Đoàn Thanh niên tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao tạo sân chơi lành mạnh cho cán bộ nhân viên.
 
 
Các đại biểu tham gia biểu quyết tại Đại hội Đại biểu Công đoàn SAIGONBANK nhiệm kỳ 2023-2028
 
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Ông Vũ Quang Lãm – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị SAIGONBANK biểu dương và ghi nhận đánh giá cao sự nỗ lực của Ban chấp hành Công đoàn và toàn thể công đoàn viên, sự nỗ lực đó đã góp phần củng cố, nâng cao vị thế của tổ chức Công đoàn. Ông Vũ Quang Lãm cũng đề nghị trong những năm tới đòi hỏi Công đoàn SAIGONBANK phải không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động; khơi dậy sự phát huy mạnh mẽ, năng lực tư duy, sáng tạo của đội ngũ công đoàn viên để cùng với Ban lãnh đạo ngân hàng thực hiện thắng lợi mục tiêu đề ra.
 
 
Các đại biểu tham gia bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Công đoàn SAIGONBANK nhiệm kỳ 2023-2028

Các đại biểu tham dự đã bầu nhân sự Ban chấp hành Công đoàn SAIGONBANK nhiệm kỳ 2023 – 2028. Ban chấp hành mới gồm 15 đồng chí, trong đó đồng chí Trần Việt Khánh giữ chức vụ Chủ tịch Công đoàn SAIGONBANK, đồng chí Nguyễn Đình Nam giữ chức vụ Phó Chủ tịch Công đoàn SAIGONBANK.
 
 
Ban chấp hành Công đoàn SAIGONBANK nhiệm kỳ 2023 – 2028 nhận hoa chúc mừng

Ông Trần Việt Khánh - tân Chủ tịch Công đoàn SAIGONBANK đã đại diện cho Ban chấp hành Công đoàn SAIGONBANK, nhiệm kỳ 2023 – 2028 chia sẻ: Tiếp nối truyền thống của các thế hệ cán bộ Công đoàn đi trước; cùng với sự quan tâm tạo điều kiện của Đảng ủy, Hội đồng Quản trị, Ban điều hành SAIGONBANK, Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028, phát huy tinh thần xung kích, hăng hái, tích cực nghiên cứu, tham mưu và chủ động triển khai nhiều hoạt động Công đoàn với những hình thức ngày càng phong phú, sáng tạo, tiếp tục nâng cao vai trò đại diện chăm lo, bảo vệ quyền lợi chính đáng và hợp pháp của công đoàn viên.
 
 
Ông Trần Việt Khánh - tân Chủ tịch Công đoàn SAIGONBANK đã đại diện
Ban chấp hành Công đoàn SAIGONBANK nhiệm kỳ 2023 – 2028 phát biểu
 
Đại hội đại biểu công đoàn cơ sở SAIGONBANK nhiệm kỳ 2023 – 2028 đã thành công tốt đẹp, mở ra một giai đoạn mới với nhiều mục tiêu và thách thức. Công đoàn SAIGONBANK nhiệm kỳ 2023 - 2028 sẽ phấn đấu hơn nữa để đạt được những thắng lợi, là chỗ dựa tin cậy cho người lao động; xây dựng, củng cố, phát huy sức mạnh đoàn kết, góp phần xây dựng SAIGONBANK ngày càng phát triển vững mạnh.
 

Các đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu Công đoàn SAIGONBANK nhiệm kỳ 2023-2028
 

NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG

Giải Pháp Tài Chính Thông Minh