Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”
Ngày nhập : 14/05/2021 15:40
Ngày 13/05/2021, tại Hội sở Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Công thương (SAIGONBANK), số 02C Phó Đức Chính, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, SAIGONBANK tổ chức tổng kết về việc phát động   phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc” năm 2020.

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, SAIGONBANK luôn quan tâm, chú trọng thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và xem đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của SAIGONBANK. Hàng năm, SAIGONBANK tổ chức triển khai, thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thực hiện nghiêm túc công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ nhân viên nhận thức và hiểu rõ các quy định của pháp luật, điều lệ, nội quy của SAIGONBANK; chủ động nắm bắt tình hình, phối hợp tích cực với lực lượng chức năng làm tốt công tác phòng ngừa, giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh.

Để đảm bảo an toàn cho mọi hoạt động, SAIGONBANK đặc biệt chú trọng xây dựng đội ngũ lực lượng bảo vệ tại chỗ có mặt 24/24, sử dụng thành thạo các trang thiết bị trong công tác đảm bảo an toàn an ninh trật tự tại mỗi vị trí đảm trách. Bộ phận an ninh mạng luôn bố trí nhân sự bám sát hệ thống công nghệ thông tin 24/24, đảm bảo hệ thống công nghệ thông tin vận hành an toàn, liên tục.

Với những kết quả đạt được, SAIGONBANK vinh dự được Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh công nhận là cơ quan, doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2020. Đây là động lực để SAIGONBANK sẽ tiếp tục thực hiện ngày càng tốt hơn nữa công tác đảm bảo an toàn, an ninh trật tự; tiếp tục phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng triển khai thực hiện tốt công tác phòng, chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, tội phạm công nghệ cao; tăng cường phối hợp với lực lượng chức năng tổ chức tập huấn nghiệp vụ, trao đổi thông tin cảnh báo các loại tội phạm và các hình thức phạm tội có liên quan đến hoạt động ngân hàng để có biện pháp phòng ngừa, xử lý kịp thời.

Mỗi cán bộ, nhân viên nhận thức rõ và đầy đủ trách nhiệm trong công tác bảo đảm an ninh thông tin tại đơn vị cũng như trên địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi giúp SAIGONBANK thực hiện hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”, góp phần xây dựng môi trường hoạt động, kinh doanh an toàn, ổn định.
 
                                 
SAIGONBANK vinh dự được Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh công nhận là
cơ quan, doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2020
 

NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG

Giải Pháp Tài Chính Thông Minh