Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Ngày nhập : 27/04/2019 08:20
Ngày 26/4/2019, tại Trung tâm Hội nghị 272 (số 272 đường Võ Thị Sáu, quận 3, TP. Hồ Chí Minh), Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (SAIGONBANK) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với nhiều nội dung quan trọng được thông qua.
 
 
Đoàn Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của SAIGONBANK
 
Kết thúc năm 2018 với nhiều nỗ lực, SAIGONBANK đã đạt được một số kết quả: tổng tài sản SAIGONBANK đạt 20.373,56 tỷ đồng đạt 86,70% kế hoạch năm 2018; huy động vốn đạt mức 16.634,61 tỷ đồng đạt 83,17% chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 và dư nợ cho vay là 13.771,10 tỷ đồng đạt 87,16% kế hoạch năm 2018. Tỷ lệ nợ xấu chiếm 2,19% trên tổng dư nợ cho vay. Lợi nhuận trước thuế của SAIGONBANK năm 2018 đạt 52,52 tỷ đồng.

Năm 2019, SAIGONBANK đặt mục tiêu đạt lợi nhuận trước thuế 175 tỷ đồng; tổng tài sản tăng 10% so với thực hiện năm 2018; huy động tăng 14% so với thực hiện năm 2018; tổng dư nợ cho vay tăng 10% so với thực hiện năm 2018.
 
 
Ông Vũ Quang Lãm – Thành viên Hội đồng quản trị đảm nhiệm công việc Chủ tịch
Hội đồng quản trị trình bày Kế hoạch kinh doanh năm 2019

Để đạt được các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019, SAIGONBANK sẽ tập trung  thực hiện các nhóm giải pháp chủ yếu như tăng cường năng lực tài chính, mở rộng quy mô hoạt động; tăng thu nhập từ hoạt động tín dụng và phi tín dụng; phát triển  sản phẩm – dịch vụ áp dụng công nghệ mới, kiện toàn đội ngũ nhân sự ...

Bên cạnh đó, trong năm 2019, SAIGONBANK sẽ tiếp tục triển khai thực hiện Phương án cơ cấu gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020 của SAIGONBANK đã được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông qua, chủ động rà soát, tích cực đánh giá lại toàn bộ các khoản nợ, phân loại nợ đúng quy định và trích lập đầy đủ dự phòng rủi ro; rà soát, cơ cấu lại danh mục đầu tư….

Tại Đại hội, Đoàn chủ tọa đã trả lời các câu hỏi của đại diện cổ đông xoay quanh các vấn đề được cổ đông quan tâm như: Kế hoạch kinh doanh năm 2019, tình hình xử lý nợ xấu trong năm 2018 và kế hoạch xử lý nợ xấu trong năm 2019… Thông qua các phần trả lời, Đoàn Chủ tọa Đại hội đã giải đáp thắc mắc cũng như cung cấp đầy đủ thông tin, kế hoạch phát triển của SAIGONBANK trong thời gian tới và tin tưởng nhấn mạnh vào những kết quả kinh doanh khả quan trong năm 2019.
 
 
Cổ đông phát biểu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của SAIGONBANK
 
Trả lời về vấn đề chia cổ tức cho cổ đông, Ông Vũ Quang Lãm – Thành viên Hội đồng quản trị đảm nhiệm công việc của Chủ tịch Hội đồng quản trị chia sẻ: Trong năm 2018, Hội đồng quản trị, Ban Điều hành đã rất nỗ lực để đẩy mạnh hoạt động kinh doanh. Kết quả đến 31/12/2018, lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh đạt 396,11 tỷ đồng tăng 12,31% so với năm 2017. Tuy nhiên, trong năm 2018, là năm đầu tiên SAIGONBANK tập trung thực hiện Phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020 đã được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông qua, giao cho Hội đồng quản trị phê duyệt nên trong năm SAIGONBANK đã rà soát,  đánh giá lại các khoản nợ hiện có, nhận diện các rủi ro nên dẫn đến việc gia tăng chi phí trích dự phòng rủi ro tín dụng là 343,59 tỷ đồng, sau khi trích dự phòng rủi ro đầy đủ theo quy định lợi nhuận trước thuế năm 2018 của SAIGONBANK là 52,52 tỷ đồng. Lợi nhuận còn lại sẽ được giữ lại để nâng cao năng lực tài chính, năng lực vốn cho SAIGONBANK sau khi SAIGONBANK đã thực hiện trích lập các quỹ theo quy định.

Tại Đại hội, các cổ đông đã bỏ phiếu thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh, tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị, hoạt động các Ủy ban trực thuộc  Hội đồng quản trị năm 2018; Kế hoạch kinh doanh, Phương hướng hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018; Quỹ tiền lương, thù lao của Người quản lý; Đăng ký giao dịch cổ phiếu SAIGONBANK trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa    niêm yết; giao Hội đồng quản trị giải quyết một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông giữa 02 kỳ Đại hội đồng cổ đông 2019-2020.
 
 
Cổ đông bỏ phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của SAIGONBANK
 
Cũng tại Đại hội, đại diện Lãnh đạo Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận những nỗ lực của Ban lãnh đạo SAIGONBANK trong suốt thời gian qua, đồng thời phát biểu làm rõ hơn định hướng điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong năm 2019 để SAIGONBANK xác định rõ hơn các nhiệm vụ cần phải tập trung và quyết tâm thực hiện theo định hướng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Bên cạnh đó, đại diện Lãnh đạo Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh cũng yêu cầu SAIGONBANK tiếp tục thực hiện hiệu quả Phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020 của SAIGONBANK.
 
Sau 1 buổi làm việc nghiêm túc, khẩn trương, dân chủ và minh bạch, theo đúng quy định của pháp luật, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của SAIGONBANK đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Đại hội đã biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với nhiều nội dung quan trọng đạt được sự đồng thuận cao của Quý cổ đông.

Phát biểu Bế mạc Đại hội, Ông Vũ Quang Lãm – Thành viên Hội đồng quản trị đảm nhiệm công việc của Chủ tịch Hội đồng quản trị cam kết cùng với Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và toàn thể cán bộ, nhân viên SAIGONBANK sẽ hết lòng, hết sức, tập trung mọi nguồn lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà  Đại hội đồng cổ đông giao.
 
 
 

NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG

Giải Pháp Tài Chính Thông Minh