Quý I/2023, SAIGONBANK duy trì hoạt động ổn định, an toàn, tăng trưởng tích cực
Ngày nhập : 19/04/2023 14:00
Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Công thương (SAIGONBANK) công bố Báo cáo tài chính Quý I/2023. Theo đó, hoạt động kinh doanh SAIGONBANK tiếp tục được duy trì ổn định, an toàn, hiệu quả và hoàn thành các mục tiêu kinh doanh năm 2023 theo đúng lộ trình.

Hoạt động an toàn, tăng trưởng bền vững

Năm 2022, mặc dù thị trường có nhiều khó khăn nhưng SAIGONBANK vẫn hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông giao. Trong đó, lợi nhuận trước thuế năm 2022 là 237 tỷ đồng, đạt 125% kế hoạch cả năm, dư nợ cấp tín dụng tăng 14,93%, huy động vốn tăng 14,05% so với năm 2021.

Tiếp nối thành công của năm 2022, năm 2023, SAIGONBANK triển khai thực thi chặt chẽ các chính sách của Chính phủ và chỉ thị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), điều hành hoạt động, quản trị rủi ro đảm bảo hiệu quả trong mọi tình huống hướng đến mục tiêu phát triển bền vững. Tính đến 31/3/2023, dư nợ cho vay đạt 18.770,85 tỷ đồng, tăng 8,72% so với cùng kỳ năm trước. SAIGONBANK tập trung cho vay các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của Chính phủ, chỉ đạo của NHNN.


SAIGONBANK hoạt động an toàn, tăng trưởng bền vững
 
Nợ xấu (nợ nhóm 3-5) được kiểm soát với tỷ lệ 2,30% trên tổng dư nợ (432,53 tỷ đồng). Nguyên nhân chính của nợ xấu tăng nhẹ so với đầu năm là do có một số khách hàng vay tiêu dùng tại các ngân hàng và công ty tài chính khác không trả được nợ, bị chuyển sang nợ xấu và có một số khách hàng SAIGONBANK phải chuyển nhóm sang nợ xấu theo tổ chức tín dụng khác (qua thông tin CIC). Tất cả các khoản nợ xấu đều được kiểm soát chặt chẽ và có tài sản bảo đảm đầy đủ. Các khoản nợ xấu được SAIGONBANK phân loại và thực hiện trích lập dự phòng đầy đủ theo quy định, tỷ lệ bao phủ nợ lên tới 147%.

Huy động vốn đạt 21.793,19 tỷ đồng, tăng 13,11% so với cùng kỳ năm trước, phù hợp với tăng trưởng tín dụng, đảm bảo an toàn hoạt động. Tỷ lệ cho vay so với tổng tiền gửi đạt 82,27% đáp ứng đúng quy định của NHNN là tỷ lệ phải thấp hơn 85%. Ngoài việc tuân thủ tỷ lệ cho vay so với tổng tiền gửi, thì tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn được kiểm soát ở mức 16,21% (so với yêu cầu tối đa 34%) cho thấy SAIGONBANK hoạt động bền vững, đáp ứng yêu cầu về an toàn thanh khoản.

Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) của SAIGONBANK ngày 31/03/2023 đạt 15,33% đáp ứng quy định của NHNN là lớn hơn 8%, đảm bảo an toàn thanh khoản trong hoạt động.

Lợi nhuận Quý 1/2023 của SAIGONBANK đạt 104,86 tỷ đồng, tăng 6,17% so với cùng kỳ năm trước. Đây là kết quả của sự nỗ lực của toàn hệ thống SAIGONBANK trong điều kiện kiên định thực hiện chính sách tăng trưởng tín dụng bền vững và đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp và người dân phục hồi sản xuất, kinh doanh.

Tích cực triển khai chương trình hỗ trợ khách hàng

SAIGONBANK đã triển khai gói tín dụng ưu đãi bằng Đồng Việt Nam hạn mức 1.000 tỷ đồng với mức lãi suất thấp hơn đến 1,5%/năm so với lãi suất cho vay thông thường nhằm hỗ trợ khách hàng doanh nghiệp xuất khẩu. Đồng thời, SAIGONBANK còn chủ động giảm lãi suất Việt Nam Đồng 0,4%/năm so với mức lãi suất khách hàng đã ký với SAIGONBANK, với hạn mức 3.000 tỷ đồng.

Với chủ trương thu hút thêm nhiều khách hàng sử dụng sản phẩm, dịch vụ, SAIGONBANK tăng cường triển khai phương thức định danh khách hàng điện tử - eKYC trên ứng dụng SAIGONBANK Smart Banking, giúp khách hàng có thể dễ dàng mở tài khoản trực tuyến và thực hiện các giao dịch tài chính như: chuyển tiền nhanh 24/7, tiết kiệm online, thanh toán hóa đơn, mua sắm trực tuyến,... mọi lúc, mọi nơi.

Với nền tảng hoạt động kinh doanh an toàn, hiệu quả, SAIGONBANK tiếp tục thực hiện các chiến lược mới và kỳ vọng sẽ hoàn thành tốt các chỉ tiêu cho năm 2023.
 
 
 

NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG

Giải Pháp Tài Chính Thông Minh