SAIGONBANK TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
Ngày nhập : 25/04/2024 14:04
Sáng ngày 25/4/2024, tại Trung tâm Hội nghị 272 (số 272 đường Võ Thị Sáu, quận 3, TP. Hồ Chí Minh), Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Công thương (SAIGONBANK) tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Đại hội đã diễn ra thành công, nhận được sự đồng thuận cao, thông qua nhiều quyết sách quan trọng về kế hoạch kinh doanh, mục tiêu lợi nhuận, việc chia cổ tức, …
 
 
Đối với kế hoạch kinh doanh năm 2024, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua mục tiêu lợi nhuận trước thuế là 368 tỷ đồng; Dư nợ tín dụng tăng 12,87% so với năm 2023, đồng thời đảm bảo tỷ lệ tăng trưởng tín dụng theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN); Thanh toán đối ngoại tăng 14%, Tổng tài sản - Huy động vốn tăng 3% so với năm 2023. Tỷ lệ nợ xấu kiểm soát theo quy định của NHNN.

Đại hội cũng ghi nhận những nỗ lực của Ban Lãnh đạo và cán bộ nhân viên của toàn hệ thống SAIGONBANK trong năm 2023. Vượt qua những khó khăn, thách thức do ảnh hưởng chung của nền kinh tế thế giới và trong nước, SAIGONBANK ghi nhận kết quả kinh doanh ấn tượng với lợi nhuận trước thuế đạt 332 tỷ đồng, tăng hơn 40% so với năm 2022 và hoàn thành 111% kế hoạch. Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức 1,99%. Các chỉ số an toàn vốn, thanh khoản, quản lý rủi ro đều đạt trong chuẩn theo quy định của NHNN.

Với kết quả kinh doanh tích cực, Hội đồng quản trị đã đệ trình và được Đại hội đồng cổ đông thông qua việc dành nguồn tăng vốn điều lệ dưới hình thức phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức cho cổ đông. Ban Lãnh đạo SAIGONBANK cho biết ngân hàng sẽ tính toán mức cổ tức tối ưu để trình Đại hội đồng cổ đông, phù hợp với chủ trương của NHNN.
 
 
Trước đó, sau khi được cơ quan chức năng chấp thuận hồ sơ chia cổ tức bằng cổ phiếu, SAIGONBANK đã hoàn tất thủ tục đăng ký với Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10% là ngày 25/4/2024. SAIGONBANK nỗ lực duy trì chính sách trả cổ tức đều đặn, đảm bảo lợi ích cổ đông. Việc chia cổ tức bằng cổ phiếu cũng giúp SAIGONBANK củng cố nền tảng vốn điều lệ, nâng cao năng lực tài chính, mở rộng dư địa tăng trưởng tín dụng.

Tại Đại hội, Ban Lãnh đạo SAIGONBANK đã cung cấp thông tin, giải đáp các câu hỏi của cổ đông về hoạt động của SAIGONBANK trong năm 2023, triển vọng kinh doanh trong năm 2024; kế hoạch trích lập dự phòng rủi ro và kiểm soát chất lượng tài sản năm 2024.

Với sự nhất trí cao, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua các nội dung quan trọng: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2023; Kế hoạch kinh doanh năm 2024; Báo cáo tình hình hoạt động năm 2023 và Phương hướng hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị; Báo cáo hoạt động các Ủy ban trực thuộc Hội đồng quản trị, … Sự đồng thuận cao của cổ đông là động lực để SAIGONBANK triển khai có hiệu quả các giải pháp để vượt qua khó khăn thách thức, tận dụng thời cơ để tiếp tục xây dựng và phát triển mạnh mẽ, hiệu quả, bền vững, củng cố năng lực và vị thế của SAIGONBANK, gia tăng giá trị cho cổ đông và người lao động.
 
 
Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch Hội đồng quản trị Vũ Quang Lãm cho biết: "Từ những thành quả đã đạt được trong năm 2023, SAIGONBANK đang củng cố nền tảng vững chắc để tiếp tục phát triển và vươn lên mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới. Với nỗ lực quyết tâm cao của Ban Lãnh đạo và toàn thể cán bộ nhân viên, cùng sự ủng hộ của Quý cổ đông, SAIGONBANK sẽ tập trung nguồn lực, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông giao, đưa SAIGONBANK phát triển hơn nữa, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung”.

Sau thời gian làm việc khẩn trương, dân chủ và minh bạch, theo đúng quy định của pháp luật, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của SAIGONBANK đã diễn ra thành công tốt đẹp.
 

NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG

Giải Pháp Tài Chính Thông Minh