SAIGONBANK tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động năm 2018 và triển khai Kế hoạch kinh doanh năm 2019
Ngày nhập : 28/01/2019 14:33
Ngày 20/01/2019, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (SAIGONBANK)  tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động năm 2018 và triển khai Kế hoạch kinh doanh năm 2019. Hội nghị có sự tham dự của thành viên Hội đồng quản trị,Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, lãnh đạo các phòng Hội sở và Giám đốc các chi nhánh trực thuộc trong toàn hệ thống SAIGONBANK.

Hội nghị đã nghe Báo cáo Tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch kinh doanh năm 2019. Nhìn chung hoạt động của SAIGONBANK năm 2018 ổn định, thanh khoản được đảm bảo an toàn, luôn chấp hành các chủ trương của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong thực thi chính sách tiền tệ và phát triển kinh tế  xã hội. Hoạt động tín dụng được kiểm soát chặt về chất lượng, phù hợp với sự tăng trưởng nguồn vốn; kiểm soát tỷ lệ nợ xấu dưới 3% theo quy định của NHNN và lợi nhuận trước thuế trước khi trích dự phòng tăng gần 13% so với năm 2017.

Các đại biểu tham dự Hội nghị đã thảo luận, bàn bạc và đề xuất các giải pháp cụ thể nhằm triển khai kế hoạch kinh doanh của SAIGONBANK trong năm 2019  thành công; góp phần tích cực vào thành tích chung của hệ thống ngân hàng và thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội năm 2019.

Cũng tại Hội nghị này, Hội đồng quản trị SAIGONBANK đã trao Quyết định bổ nhiệm lãnh đạo các đơn vị Cần Thơ, Trung tâm thẻ, Tiền Giang; đồng thời khen thưởng cho những đơn vị hoàn thành xuất sắc kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã chỉ rõ một số công việc cụ thể, cấp bách cần nghiêm túc thực hiện trong năm 2019. Đặc biệt là thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 01/CT-NHNN ngày 08/01/2019 về tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của ngành Ngân hàng trong năm 2019.
 
Một số hình ảnh tại Hội nghị.
 
Ông Vũ Quang Lãm – Thành viên Hội đồng quản trị đảm nhiệm công việc Chủ tịch Hội đồng quản trị trao Quyết định bổ nhiệm lãnh đạo các đơn vị
 
 
Ông Vũ Quang Lãm – Thành viên Hội đồng quản trị đảm nhiệm công việc Chủ tịch Hội đồng quản trị phát biểu triển khai nhiệm vụ năm 2019.
 
 
 
 
 

NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG

Giải Pháp Tài Chính Thông Minh