THÔNG BÁO DỪNG CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ LÃI SUẤT TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Ngày nhập : 17/01/2024 16:07
Căn cứ theo Nghị định 31/2022/NĐ-CP ngày 20/05/2022 của Chính phủ về hỗ trợ lãi suất từ Ngân sách Nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và Thông tư 03/2022/TT-NHNN ngày 20/05/2022 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc thực hiện hỗ trợ lãi suất theo Nghị định 31/2022/NĐ-CP.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương xin thông báo dừng chương trình hỗ trợ lãi suất từ Ngân sách Nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh theo Nghị định 31/2022/NĐ-CP ngày 20/05/2022 của Chính phủ và Thông tư 03/2022/TT-NHNN ngày 20/05/2022 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam từ ngày 01/01/2024.

Trân trọng.
 
 
 

NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG

Giải Pháp Tài Chính Thông Minh