THÔNG CÁO BÁO CHÍ VỀ THAY ĐỔI NHÂN SỰ VÀ ĐẢM BẢO AN TOÀN HOẠT ĐỘNG SAIGONBANK
Ngày nhập : 28/11/2018 09:55
SAIGONBANK THAY ĐỔI NHÂN SỰ CẤP CAO

Ngày 26/11/2018, SAIGONBANK đã công bố thông tin về thay đổi nhân sự lãnh đạo cao cấp, cụ thể ông Nguyễn Minh Trí không còn là thành viên Hội đồng quản trị SAIGONBANK nhiệm kỳ 2013 – 2017. Về việc này, SAIGONBANK xin được cung cấp thông tin cụ thể hơn.

Từ tháng 8/2018, ông Nguyễn Minh Trí (đại diện quản lý vốn góp của Công ty TNHH Một thành viên Du lịch Thương mại Kỳ Hòa) đã trình bày nguyện vọng cá nhân gửi Hội đồng quản trị SAIGONBANK xin được nghỉ việc và thôi không tham gia Hội đồng quản trị và đến nay mới được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Tôn trọng nguyện vọng cá nhân, Công ty TNHH Một thành viên Du lịch Thương mại Kỳ Hòa đã chấp thuận thôi cử ông Nguyễn Minh Trí làm đại diện quản lý vốn góp của Công ty tại SAIGONBANK. Như vậy, căn cứ theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 35 Luật Các tổ chức tín dụng, ông Nguyễn Minh Trí đương nhiên không còn là thành viên Hội đồng quản trị SAIGONBANK.

Việc Ông Nguyễn Minh Trí xin nghỉ hoàn toàn không gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của SAIGONBANK. Mọi hoạt động của SAIGONBANK vẫn diễn ra liên tục, bình thường, đúng quy định. Tập thể Ban Lãnh đạo Ngân hàng vẫn thể hiện sự đoàn kết, nhất trí cao trong công tác quản lý, điều hành.

Đồng thời, để đảm bảo số lượng nhân sự theo quy định, ngày 26/11/2018 vừa qua, SAIGONBANK đã gửi văn bản lấy ý kiến cổ đông về số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới và dự kiến cuối tháng 12, SAIGONBANK sẽ tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường bầu nhân sự Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023.

SAIGONBANK HOẠT ĐỘNG ĐẢM BẢO AN TOÀN

Như đã thông báo trước đây, năm 2018, SAIGONBANK tập trung triển khai thực hiện Phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định 1058/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (Phương án đã được Ngân hàng Nhà nước thông qua, giao Hội đồng quản trị phê duyệt). Điểm qua tình hình hoạt động của SAIGONBANK từ đầu năm đến nay cho thấy:

- Đến thời điểm 31/10/2018, nợ xấu là 889 tỷ đồng, chiếm 6,39% tổng dư nợ, tăng so với đầu năm là do Ban Lãnh đạo SAIGONBANK đã chủ động, tích cực rà soát, đánh giá lại toàn bộ các khoản nợ hiện tại, phân loại và hạch toán trung thực phản ánh đúng bản chất của các khoản nợ để từ đó có giải pháp xử lý phù hợp, đúng quy định đối với từng khoản nợ, từng khách hàng.

- Với việc chủ động, tích cực đánh giá lại, phân loại lại nợ xấu như vậy thì con số trích lập dự phòng đến nay có tăng so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế đến nay, tổng số quỹ dự phòng rủi ro của SAIGONBANK hơn 700 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ hơn 82,11% số nợ xấu là tỷ lệ tương đối lớn. Việc tăng trích dự phòng rủi ro cũng là tăng cường năng lực tài chính, đảm bảo cho an toàn trong hoạt động của Ngân hàng.

- Các khoản nợ xấu đều có tài sản đảm bảo nên Ngân hàng không mất vốn mà chỉ cần có thời gian xử lý theo lộ trình phù hợp, sau khi xử lý nợ xấu sẽ có thêm thu nhập cho SAIGONBANK. Như vậy, có thể khẳng định dù nợ xấu hiện nay lớn hơn mức 3% nhưng SAIGONBANK vẫn đảm bảo an toàn. Hiện nay, Ban Lãnh đạo SAIGONBANK đã xây dựng và đang triển khai các biện pháp cụ thể, khả thi để kiểm soát và kéo giảm tỷ lệ nợ xấu theo quy định.

NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG

Giải Pháp Tài Chính Thông Minh